Trung tâm GDTX Vũ Tuấn Chiêu
07:07 +07 Thứ tư, 19/12/2018

Danh mục chính

Thống kê

  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 111
  • Tháng hiện tại: 5938
  • Tổng lượt truy cập: 1378107

Giới thiệu

Lịch sử phát triển của trung tâm

Lịch sử phát triển trung tâm Trung tâm giáo dục thường xuyên Vũ Tuấn Chiêu tiền thân là Trường BTVH cấp III cụm Nam Giang. Năm 1997 UBND huyện Nam Trực đã quyết định thành lập TTGDTX số 2 huyện Nam Trực. Năm  học 1999- 2000 Sở GD&ĐT Nam Định và phòng GD&ĐT Nam Trực quyết định TT GDTX số 2...

Kế hoạch tự đánh giá KĐCLGD năm học 2017-2018

Đăng lúc: Thứ ba - 03/10/2017 15:28 - Người đăng bài viết: Vũ Văn Vinh
Kế hoạch tự đánh giá KĐCLGD năm học 2017-2018

Kế hoạch tự đánh giá KĐCLGD năm học 2017-2018

Kế hoạch tự đánh giá CLGDĐT năm học 2017-2018
 
SỞ GD & ĐT NAM ĐỊNH
TRUNG TÂM GDTX VŨ TUẤN CHIÊU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
               


Số: ..... /QĐ-VTC                                                           Nam Trực , ngày 20 tháng 9  năm 2017
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá
 
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GDTX VŨ TUẤN CHIÊU
        Căn cứ Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT, ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;
          Căn cứ thông tư số 15/2012/TT-BGDĐT, ngày 02 tháng 05 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trung tâm giáo dục thường xuyên; 
    Căn cứ công văn số 430/KTKĐCLGD-KĐPT ngày 04/05/2013 của Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục về việc xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục thường xuyên.
        Xét đề nghị của Thư kí hội đồng Trung tâm GDTX Vũ Tuấn Chiêu,
QUYẾT ĐỊNH
        Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá trung tâm giáo dục thường xuyên Vũ Tuấn Chiêu huyện Nam Trực, gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo:
        Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá trung tâm giáo dục thường xuyên Vũ Tuấn Chiêu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
        Điều 3. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận :
- Như điều 3
- Sở GD & ĐT Nam Định
- Lưu VP
GIÁM ĐỐC
( Ký tên và đóng dấu )
 
 
 
               
 Nguyễn Tuấn Ánh
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ
(Kèm theo quyết định số ......./QĐ- VTC ngày    /9/2017 của Giám đốc)
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ
1 Nguyễn Tuấn Ánh Giám đốc Chủ tịch HĐ
2 Lê Thị Thuyết P. Giám đốc P. chủ tịch HĐ
3 Vũ Mạnh Hữu Chủ tịch Công đoàn Nhóm trưởng TKTH
4 Chu Thị Thơm Thư ký Hội đồng Thư ký TH
5  Lê Thị Tuyết  GV Ngữ văn Thư ký TH
6 Vũ Tất Lợi Tổ trưởng tổ KHTN Kiểm định viên
7 Bùi Thị Huyền Tổ trưởng tổ KHXH Kiểm định viên
8 Vũ Mạnh Thắng Bí thư Đoàn Kiểm định viên
9 Vũ Văn Vinh Tổ trưởng tổ HC Kiểm định viên
10 Nguyễn Thị Thương Kế toán Kiểm định viên
11 Đoàn Thị Hoa GV Hóa Kiểm định viên
 
DANH SÁCH NHÓM THƯ KÝ, NHÓM CÔNG TÁC
(Kèm theo quyết định số ......./QĐ- VTC ngày       /9/2017 của Giám đốc)
1. Nhóm thư kí.
STT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
1 Vũ Mạnh Hữu Chủ tịch Công đoàn Nhóm trưởng TKTH
2 Chu Thị Thơm Thư ký Hội đồng Thư ký TH
3  Lê Thị Tuyết  GV Ngữ văn Thư ký TH
2. Các nhóm công tác.
TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ
Nhóm 1 Nguyễn Tuấn Ánh Giám đốc TT Phụ trách hoàn thiện các Phiếu đánh giá tiêu chí thuộc tiêu chuẩn 1 (Công tác quản lí)
Nguyễn Thị Thương Kế toán tổ HC
Trần Thị Phương Giáo viên Hóa
Nguyễn Thị Dân Giáo viên GDCD
Nhóm 2 Bùi Thị Huyền Tổ trưởng tổ KHXH Phụ trách hoàn thiện các Phiếu đánh giá tiêu chí thuộc tiêu chuẩn 2 (Cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học viên)
Lê Thị Tuyết Giáo viên Văn
Đoàn Thị Hoa Giáo viên Hóa
Nhóm 3 Vũ Văn Vinh Tổ trưởng Tổ HC Phụ trách hoàn thiện các Phiếu đánh giá tiêu chí thuộc tiêu chuẩn 3 (Cơ sở vật chất và trang thiết bị)
Phạm Mai Anh Giáo viên Địa
Phạm Quang Huy Thư viên -TB
Nhóm 4 Vũ Mạnh Thắng Bí thư đoàn Phụ trách hoàn thiện các Phiếu đánh giá tiêu chí thuộc tiêu chuẩn 4 (Công tác xã hội hoá giáo dục)
Phạm Thị Huệ Tổ trưởng tổ HC
Chu Thị Thơm Giáo viên GDCD
Nhóm 5 Lê Thị Thuyết P. giám đốc Phụ trách hoàn thiện các Phiếu đánh giá tiêu chí
thuộc tiêu chuẩn 5 (Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục)
Phạm Thị Huệ Giáo viên Địa
Đỗ Thị Vân Anh Giáo viên Toán
  Nguyễn Thị Hiên  Văn phòng
 
3. Phụ trách công tác CNTT:
TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
1  Vũ Văn Vinh Giáo viên Tin Nhập các số liệu minh chứng vào phần mềm quản lý KĐCLGD.
 
4. Phụ trách công tác tài chính:
TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
1 Nguyễn Thị Thương Kế toán Lập dự toán kinh phí, quyết toán kinh phí theo hưỡng dẫn và Sở Giáo dục và đào tạo Nam Định.
 
Tác giả bài viết: Nguyễn Tuấn Ánh
Nguồn tin: TTGDTX Vũ Tuấn Chiêu, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Đinh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 111
  • Tháng hiện tại: 5938
  • Tổng lượt truy cập: 1378107