Trung tâm GDTX Vũ Tuấn Chiêu
07:10 +07 Thứ tư, 19/12/2018

Danh mục chính

Thống kê

  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 114
  • Tháng hiện tại: 5941
  • Tổng lượt truy cập: 1378110

Giới thiệu

Lịch sử phát triển của trung tâm

Lịch sử phát triển trung tâm Trung tâm giáo dục thường xuyên Vũ Tuấn Chiêu tiền thân là Trường BTVH cấp III cụm Nam Giang. Năm 1997 UBND huyện Nam Trực đã quyết định thành lập TTGDTX số 2 huyện Nam Trực. Năm  học 1999- 2000 Sở GD&ĐT Nam Định và phòng GD&ĐT Nam Trực quyết định TT GDTX số 2...

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014-2015

Đăng lúc: Chủ nhật - 14/09/2014 15:41 - Người đăng bài viết: Vũ Văn Vinh
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014-2015
SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH
TT GDTX VŨ TUẤN CHIÊU
 
            Số: 71 KH-VTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
        Nam Trực, ngày 29  tháng 8  năm 2014
 
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014 - 2015
 
NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
 
Căn cứ vào chỉ thị số 3008/CT-BGDĐT ngày18/08/2014 của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của GD mầm non, GD phổ thông, GDTX và GD chuyên nghiệp năm học 2014-2015
Căn cứ công văn số 4221/BGDĐT-GDTX ngày 08/08/2014 của Bộ GD&ĐT  về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với GDTX .
Căn cứ vào báo cáo tổng kết năm học 2013-2014, triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015 của Sở GD&ĐT  Nam Định ngày 11/08/2014.
Căn cứ vào báo cáo tổng kết năm học 2013-2014, phương hướng nhiệm vụ năm học 2014-2015 về GDTX tỉnh Nam Định .
Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 và tình hình thực tế của Trung tâm
 
PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2013-2014
     Năm học 2013-2014 là năm tuy có biến động về đội ngũ quản lý, xong đã nhanh chóng ổn đinh tập trung vào việc giải quyết các vấn đề mang tính then chốt, tiếp tục ổn định và duy trì tốt các hoạt động. Trung tâm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2013 – 2014.
* Những kết quả nổi bật trong năm học 2013 -  2014
   + Các cuộc vân động lớn của ngành và  Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được tập thể các thầy giáo , cô giáo và học sinh toàn trung tâm nhiệt tình hưởng ứng , đạt hiệu quả thiết thực.
   + Công tác quản lý chỉ đạo nhất trí cao, tạo sự đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
   + Kỷ cương, nề nếp trong dạy và học ngày một tốt hơn. Đội ngũ cán bộ giáo viên yêu nghề, bám lớp.
   + Quy mô trường lớp và chất lượng dạy học được giữ vững. Duy trì 270/277 đạt 97,5%
   + Các tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên, công đoàn và các tổ chức xã hội khác đồng tâm nhất trí cùng chính quyền thống nhất cao trong các giải pháp xây dựng đơn vị.
   + Một mặt thường xuyên chăm lo tới các điều kiện để mọi thành viên hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mặt khác chú trọng lĩnh vực đời sống vật chất và tinh thần trong điều kiện cho phép có thể được.
   + Thực hiện tốt mối quan hệ với các cấp để nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm trực tiếp tới mọi hoạt động của đơn vị.
         *Những thiếu sót tồn tại cần khắc phục:
         + Tiếp tục tăng cường và nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền đường lối chính sách  Pháp luật của Đảng và Nhà nước. Thường xuyên chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho mọi thành viên. Cần tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong quá trình thực hiện các cuộc vận động. Chăm lo hơn nữa giáo dục đạo đức cho học sinh và các kỹ năng sống giúp người học có thêm các kiến thức XH-TN và cuộc sống hiện hành.
         + Trong quá trình hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị cần tạo ra sự đều tay và đồng bộ hơn nữa trong đội ngũ công chức và viên chức.
         + Cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động của Hội cha mẹ học sinh đối với các hoạt động giáo dục đào tạo và xây dựng cảnh quan môi trường sư phạm.
       *Kết quả thực hiện các chỉ tiêu đề ra của năm học 2013-2014:
 
TT Chỉ tiêu cơ bản Nghị quyết
2013 - 2014
Thực hiện
2013 - 2014
1 Tỉ lệ duy trì sĩ số 98% 97,6%
2 Học sinh THPT xếp loại tốt, khá về đạo đức 90% 97%
3 Học sinh THPT xép loại  giỏi, khá về văn hoá 20% 21,5%
4 Học sinh THPT xếp loại trung bình về văn hoá 60% 67%
  Học sinh THPT xếp loại yếu về văn hoá 20% 11,5%
5 Học sinh lớp 12 THPT tốt nghiệp Từ 95-99% 100%
6 Thứ hạng các cuộc thi của tỉnh Có giải  xếp Thứ 3
7 Cán bộ viên chức đạt LĐTT 100% 100%
8 Cán bộ viên chức đạt CSTĐ CS 06 06
9 Cán bộ viên chức đề nghị khen thưởng các cấp 02 01
10 Tổ chuyên môn đạt danh hiệu LĐXS 03 01
11 Danh hiệu thi đua của đơn vị LĐTT LĐTT
           
   
PHẦN THỨ HAI
 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014 – 2015
Năm học 2014-2015 là năm học triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục nâng cao nhận thức cho mọi người về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; triển khai đề án xây dựng xã hội học tập đến năm 2020. Củng cố mô hình hoạt động của các TTGDTX và TTHTCĐ theo hướng 1 cơ sở thực hiện nhiều nhiệm vụ; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên; đa dạng hóa nội dung, chương trình và hình thức học tập; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo năng lực của người học; đổi mới công tác quản lý, tăng cường nề nếp, kỷ cương, nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học và bồi dưỡng giáo viên.
  Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị; phát huy những kết quả đạt được trong năm học 2013-2014, Trung tâm GDTX Vũ Tuấn Chiêu tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của Ngành.
2. Tăng cường công tác điều tra, khảo sát nhu cầu học tập của cán bộ, nhân dân trên địa bàn toàn huyện. Phối kết hợp với các ban, ngành, tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn; Thực hiện đa dạng hóa chương trình, tài liệu, hình thức học tập nhằm đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, liên tục, suốt đời góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm GDTX.
3. Cùng với các ngành học trên địa bàn huyện củng cố vững chắc kết quả xóa mù chữ và phổ cập giáo dục đã đạt được; tiếp tục tổ chức các lớp BT THCS và các lớp học theo chương trình GDTX cấp THPT kết hợp với học nghề và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh.
4. Đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, tích cực đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động chuyên môn.
5. Tăng cường duy trì nề nếp kỷ cương trong quản lý và dạy học, trong công tác kiểm tra, thanh tra. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng dạy học
 6. Tiếp tục củng cố các điều kiện ( báo cáo viên, cơ sở vật chất,..) để tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên mần non, tiể học, THCS đạt kết quả tốt.
7. Phối hợp với phòng GD&ĐT tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ các TTHTCĐ về tài liệu học tập, tập huấn cho cán bộ quản lý, báo cáo viên của TTHTCĐ
8. Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền: Thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan truyền thông trong huyện thường xuyên đưa tin bài về hoạt động của Trung tâm.
     I. THỰC TRẠNG TRUNG TÂM
       1. Thuận lợi:
+ Cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng ngày càng khang trang đẹp đẽ..
+ Đội ngũ giáo viên đoàn kết nhất trí vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ;  giáo viên nhiệt tình giảng dạy, giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy lớp 12.
            + Kết quả thi học sinh giỏi các bộ môn văn hoá năm học  2013 - 2014 vẫn giữ được truyền thống, xếp thứ 3 toàn đoàn., Thi tốt nghiệp đỗ 100%. 
            + Được Sở GD&ĐT Nam  Định, UBND huyện Nam Trực rất quan tâm đến nhà trường, đầu tư về cơ sở vật chất và đội ngũ, tạo điều kiện cho Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
       2. Khó khăn:
    Cơ sở vật chất: Khuôn viên trung tâm quy hoạch còn chậm.
    Đội ngũ giáo viên:
            + Chưa làm tốt công tác tuyên truyền về uy tín của Trung tâm từ khâu tuyển sinh đến cả việc nhận thức về chức năng nhiệm vụ của giáo dục thường xuyên .  
            + Việc tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ của một bộ phận nhỏ giáo viên chưa thường xuyên, liên tục, đôi khi chưa linh hoạt mềm dẻo giảng dạy cho phù hợp với mọi đối tượng.
    Học sinh:
          + Học sinh và phụ huynh chưa hiểu quyền ngang bằng giữa học sinh tốt nghiệp THPT (Học ở các TTGDTX) và học sinh tốt nghiệp THPT (Học ở các trường THPT). Điều này đã ảnh hưởng lớn đến công tác tuyển sinh của các TTGDTX.
          + Chất lượng đầu vào phần lớn học sinh yếu.         
     II. NHỮNG CHỈ TIÊU CƠ BẢN
1.Công tác xoá mù chữ và sau xoá mù chữ, BT THCS:
 - Duy trì số xã phường thị trấn đạt chuẩn xoá mù chữ và phổ cập tiểu học: 10/10 xã, chiếm tỷ lệ 100%.
 - BT THCS: mở 2 lớp với 20-25 học viên.
2. Đối với công tác giảng dạy các lớp GDTX cấp THPT
- Tổ chức 02 hội nghị chuyên đề/năm (01 chuyên đề/học kỳ)
- Tỷ lệ học viên lên lớp thẳng đạt trên 90%.
- Tỷ lệ duy trì sĩ số đạt trên 95% trở lên.
- Xếp loại học lực cuối năm học: tăng 5% học viên xếp loại khá, giỏi so với năm học 2013-2014.
- Xếp loại hạnh kiểm cuối năm của học viên: 80% học viên được xếp loại khá trở lên (chỉ tính đối với các trường hợp học viên phải xếp loại hạnh kiểm)
- Tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt trên 98% (trong đó, xếp loại khá trở lên đạt15 %)
- Tỷ lệ thi đỗ vào ĐH, CĐ đạt trên DD15, còn lại đi học nghề.
- Giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi tại trung tâm: Tất cả các môn tham gia;  03 giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (nếu năm nay có tổ chức hội thi)
- Bồi dưỡng 03 học viên lớp 12 dự thi giải toán trên máy tính cầm tay.
- Bồi dưỡng 08 học viên lớp 12 dự thi học viên giỏi 4 môn văn hóa, phấn đấu có học viên đạt giải chính thức, đứng ở tốp 3.
- Số tiết dự giờ của giáo viên: tối thiểu 8 tiết/giáo viên/ học kỳ
- Số tiết thao giảng: 2 tiết/học kỳ/nhóm bộ môn
- Tối thiểu 01 nhóm tổ làm 01 đồ dùng dạy học tự làm/học kỳ đảm bảo chất lượng hiệu quả.
- 100% giáo viên đảm bảo đầy đủ, đúng quy chế chuyên môn, cập nhật kịp thời, sạch đẹp các loại hồ sơ theo quy định.
- 100% học viên lớp 11 tham gia học nghề PT và chứng chỉ A tin học ứng dụng.
3. Công tác liên kết đào tạo, bồi dưỡng
- Mở 01 lớp văn hóa - nghề liên kết với trường Trung cấp du lịch thương mại.
- Phối hợp với Trung tâm dạy nghề huyện mở 01 lớp may 20-30 HV; 01 lớp Hàn  cho thanh niên thuộc khu vực làng nghề Đồng Côi.
- Mở 02 lớp bồi dưỡng tin học ứng dụng ( khai thác và sử dụng internet) từ 30-50 học viên.
- Tư vấn và hỗ trợ tài liệu, học liệu có hiệu quả từ 02-03 TTHTCĐ trên địa bàn phụ trách.
 
 
III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP
1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TƯ, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các cuộc vận động, các phong trào thi đua và Chương trình hành động của ngành.
Tiếp tục nâng cao nhận thức trong toàn thể CBGV-NV và học viên về ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là một việc làm thường xuyên, liên tục với tinh thần tự giác gắn với nhiệm vụ và chức trách được giao.
CBGV có ý thức rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo, tăng cường công tác quản lý, đảm bảo nề nếp kỷ cương trong dạy học. Mỗi một giáo viên phải gương mẫu trong phong cách lên lớp cũng như khi giao tiếp trong mọi lĩnh vực, tích cực tự học tự rèn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích cực tham gia các hội thi do cơ quan đơn vị và ngành tổ chức.
2. Đẩy mạnh các họat động xây dựng xã hội học tập
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ các cấp, các ngành về vai trò của trung tâm GDTX, trung tâm HTCĐ, và chủ trương xã hội hóa học tập. Tăng cường công tác tư vấn, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho các trung tâm HTCĐ hoạt động có hiệu quả. Phối hợp với trung tâm HTCĐ khảo sát nhu cầu học tập của cán bộ và nhân dân để mở các loại hình học tập.
Tăng cường phối hợp với đài truyền thanh huyện tuyên truyền mục đích ý nghĩa của học tập suốt đời; khuyến khích giáo viên viết bài để chia sẻ kinh nghiệm và quảng bá thành quả của GDTX.
Phối hợp với UBND các xã tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tại các trung tâm HTCĐ từ ngày 30/9/2014 đến 06/10/2014 kết hợp khai giảng năm học mới  
3. Củng cố, phát triển mô hình hoạt động của GDTX
Tích cực tham mưu UBND huyện Nam Trực trong việc đề ra chính sách, cơ chế phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể của địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phát triển ngành học thường xuyên trên địa bàn
Tích cực phối hợp với trung tâm dạy nghề huyện Nam Trực tổ chức các lớp học nghề ngắn hạn; liên kết với các trường Trung cấp nghề tổ chức các lớp văn hóa -  nghề.
Tổ chức điều tra khảo sát nhu cầu học tập của người dân trên địa bàn phụ trách, chủ động phối hợp với các ban, ngành liên quan để tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức và người lao động.
Tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ các trung tâm HTCĐ về tài liệu học tập. Phối hợp với phòng giáo dục triển khai tập huấn cho cán bộ quản lý, báo cáo viên, tổ chức lớp học.
Phối hợp với phòng GD&ĐT chuẩn bị tốt các điều kiện (báo cáo viên, cơ sở vật chất, …) để tổ chức bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014-2015 cho đội ngũ giáo viên mầm non, tiểu học, THCS trong thời gian tháng 6,7/2015 đạt kết quả tốt.
Trong một số thời gian cao điểm, tùy tình hình thực tế từng địa bàn, trung tâm sẽ thành lập các tổ công tác để tăng cường điều tra, khảo sát nhu cầu học tập của nhân dân để mở các loại hình học tập.
5. Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học.
a. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý
Xây dựng kế hoạch năm học, học kỳ, tháng, tuần một cách cụ thể, khoa học trên cơ sở phân tích những mặt mạnh, điểm yếu, nguồn lực hỗ trợ …
Nâng cao chất lượng sinh hoạt các tổ và hiệu quả thiết thực của các hội nghị chuyên đề. Lập kế hoạch, phổ biến, tổ chức chỉ đạo thực hiện hoạt động đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá trong trung tâm, trong đó đặc biệt lưu ý quản lý việc soạn bài, tiến trình lên lớp, quản lý vấn đề tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên về đổi mới PPDH và KTĐG. Tăng cường công tác dự giờ thăm lớp, theo dỏi việc thực hiện chương trình và nề nếp tổ chức dạy học của giáo viên.
Xây dựng quy trình, kế hoạch và tăng cường kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề giáo viên đảm bảo theo đúng quy định.
Phát huy vai trò phối hợp với phòng giáo dục, với UBND xã, phường, thị trấn để tập trung chỉ đạo, hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm HTCĐ. Phối hợp có hiệu quả với cha mẹ học viên trong việc quản lý quỹ thời gian học tập ở nhà các em .
Khai thác có hiệu quả trang thông tin điện tử của ngành và website đơn vị trong công tác quản lý.
b. Đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn:
Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng các chương trình GDTX. Bám sát chương trình và nội dung theo tinh thần điều chỉnh được hướng dẫn tại công văn 5842/ BGDĐT-VP ngày 01/9/2011.
Tăng cường phụ đạo, củng cố kiến thức, ôn tập, luyện tập cho các em ngay từ đầu năm học.
Tích cực đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn, tăng cường tổ chức các hoạt động hội thảo, hội giảng nhân dịp các ngày lễ lớn trong năm học; sau các tiết dự giờ cần phân tích kỹ những điểm mạnh để phát huy đồng thời chỉ ra được những hạn chế để đồng nghiệp khắc phục. Hình thức góp ý có thể trực tiếp hoặc thông qua hộp thư điện tử. Tổ chức dự giờ thăm lớp lẫn nhau thường xuyên để mỗi giáo viên có ý thức trách nhiệm vì mục đích đổi mới phương pháp và kiểm tra đánh giá; tổ chức sinh hoạt chuyên đề về đổi mới PPDH và KTĐG ở tổ, nhóm chuyên môn.
Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trung tâm, phát hiện, bồi dưỡng giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Giáo viên bộ môn tự học hỏi để nâng cao kỹ năng thiết kế giáo án điện tử, tạo mối quan hệ kết nối giữa giáo viên trung tâm với giáo viên các trường THPT trên địa bàn Huyện trong trao đổi học tập kinh nghiệm.
Huy động những phương tiện dạy học có sẵn vào phục vụ giảng dạy, sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học khi lên lớp. Tích cực tham gia phong trào đồ dùng dạy học tự làm.
Phổ biến nội quy, quy chế đến từng học viên ngay từ đầu năm học, có biện pháp xử lý nghiêm đối với những học viên vi phạm nội quy; phát huy vai trò công tác chủ nhiệm lớp, tinh thần tự quản của ban cán sự các lớp. Tuyển chọn, bồi dưỡng kỹ năng giải toán trên máy tính cầm tay cho học viên có năng khiếu; tuyển chọn, bồi dưỡng học viên giỏi các môn văn hóa lớp 12 để tham gia kỳ thi cấp tỉnh đạt kết quả tốt.
Tổ chức các kỳ kiểm tra học kỳ một cách nghiêm túc, đúng quy chế.
6. Xây dựng các điều kiện.
      a.  Cơ sở vật chất:
          - Tu bổ quét vôi ve toàn bộ trường lớp, tường bao…bàn ghế các phòng trước khi bước vào khai giảng.
           - Tu bổ toàn bộ hệ thống ánh sáng, quạt các phòng học, hoàn thiện lại hệ thống điều khiển điện thắp sáng và quạt ở các phòng học một cách khoa học để tiết kiệm điện.
          -Tu bổ lại hệ thống dẫn nước máy, chống thất thoát, tiết kiệm đảm bảo vệ sinh môi trường.
          - Hoàn thiện việc trang trí nội thất ánh sáng các phòng chức năng, phòng Hội trường, phòng vi tính, phòng thư viên và phòng thiết bị thí nghiệm thoáng mát sạch đẹp ngăn lắp.
- Tiếp tục tham mưu với các cấp lãnh đạo: Tỉnh - Sở - Huyện để xin thêm nguồn kinh phí.
           - Tham mưu với các cấp lãnh đạo để mở rộng khuôn viên trung tâm.
            - Duy trì chắc chắn  một cơ sở thứ 2 của Trung tâm  tại xã Hồng Quang.
       b. Đôị ngũ.
      - Phân công và bố trí đội ngũ (từ tháng 8/2014)
      - Tiếp tục tham mưu với các cấp lãnh đạo để Trung tâm có đủ giáo viên giảng dạy ở 8 Bộ môn bắt buộc. Có thêm 1 giáo viên dạy tiếng Anh; Tổ Hành chính có đủ ở mức tối thiểu : Một Kế toán , một thủ quỹ, một Văn thư, một Thiết bị thí nghiệm , một thư viện và một y tế học đường.
       c. Công tác xã hội hóa giáo dục.
Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để thu hút được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành và các lực lượng cùng chăm lo xây dựng sự nghiệp giáo dục toàn diện của trung tâm;
           Kiện toàn hội khuyến học, tăng cường quỹ khuyến học và xây dựng quy chế hoạt động
7. Một số hoạt động khác.
Tăng cường các hoạt động giáo dục ngoại khóa và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các hoạt động: giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống; giáo dục bảo vệ môi trường; giáo dục về tài nguyên biển, đảo; giáo dục về ứng phó với biến đổi khí hậu …
+ Lồng ghép tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho học viên về ý thức chấp hành pháp luật, ý thức công dân trong các tiết chào cờ hàng tuần và các buổi sinh hoạt ngoại khóa.
+ Ban hành quy tắc ứng xử văn hóa trong trung tâm (có bổ sung điều chỉnh) và thường xuyên nhắc nhở để các em chấp hành một cách nghiêm túc, tự giác.
+ Tổ chức ký cam kết không vi phạm luật giao thông, không sử dụng, tàng trữ, mua bán ma túy và các chất gây nghiện …
Chuyên môn phối hợp với công đoàn tiếp tục thực hiện tốt việc hỗ trợ 01 cán bộ giáo viên trong trung tâm có hoàn cảnh khó khăn.
Đoàn Thanh niên tiếp tục cùng với chuyên môn chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng, lý tưởng và kỹ năng sống cho học viên thông qua các hoạt động giáo dục ngoại khóa; tiếp tục nhận, chăm sóc đền thờ trạng nguyên Vũ Tuấn Chiêu ở xã Nam Hùng..
- Tổ chức tốt công tác sơ kết, tổng kết, công tác thi đua, khen thưởng, gửi báo cáo đầy đủ, chính xác và đúng thời gian quy định.
        IV. Đăng ký thi đua:
1. Danh hiệu tập thể: Tập thể lao động xuất sắc
2. Danh hiệu cá nhân:
- Lao động tiên tiến: 21
- Chiến sĩ thi đua cơ sở: 06
- Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh: 1    
 
 *  Tổ chức sắp xếp bộ máy nhà trường khoa học,  hợp lý, phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ phận và cho từng cá nhân.        
Ban giám đốc:
     + Giám đốc: Đ/c Nguyễn Tuấn Ánh phụ trách chung. Trực tiếp phụ trách tài chính,  xây dựng cơ sở vật chất, công tác thi đua, Quản lý hành chính, quản lý cán bộ, công tác tuyển  sinh, Bồi dưỡng thường xuyên. Ký, phê duyệt toàn sổ điểm, học bạ Khối 10, K12. làm báo cáo năm.
     + Phó giám đốc: Đ/c Lê Thị Thuyết. Chỉ đạo chuyên môn, thi chứng chỉ Nghề, chứng chỉ Tin và Ngoại ngữ và chứng minh nhân dân cho học sinh,  phụ trách công tác Liên kết, Văn hoá-Nghề; Kiểm định chất lượng giáo dục. Ký, phê duyệt toàn sổ điểm, học bạ Khối 11. Hoàn thiện các báo cáo tháng, quý.
Thư ký hội đồng
Ổn định tổ chức tất cả các cuộc họp, hội ý. Ghi biên bản các cuộc họp và nghị quyết của hội đồng, phụ trách công tác tổng hợp thi đua và làm một số báo cáo do Hiệu trưởng phân công. Cô Nguyễn Thị Dân.
          Các tổ chuyên môn:
Tổ Xã hội( Văn, sử, Địa, GDCD, Ngoại ngữ):Bà Bùi Thị Huyền làm tổ trưởng.
          Tổ Tự nhiên( Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin): Ông Vũ Tất Lợi làm tổ trưởng.
          Tổ Hành chính- liên kết: Bà Phạm Thị Huệ làm tổ trưởng.
          Các ban:
            Ban chấp hành Công đoàn:
          Chủ tịch: Ông Vũ Mạnh Hữu
          Ủy viên: Ông Vũ Văn Vinh và Bà Trần Thị Thu Hoài.
           Ban Chấp hành Đoàn TN:
 Bí Thư: Ông Vũ Mạnh Thắng
 Phó Bí Thư: Bà Đỗ Thị Vân Anh
 Ủy viên: Ông Vũ Văn Vinh.
 Ban Thanh tra nhân dân:
 Trưởng ban: ông Hoàng Xuân Hòa
            Ủy viên: Ông Vũ Tất Lợi            
                            

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN
Chủ nhiệm Chuyên môn Số tiết Công viêc khác Tổng
Lớp Giáo viên Giáo viên dạy và kiêm nghiệm CN Giảng dạy K. nhiệm
  T Lợi Dạy Toán 12A1,10A1, 10A2; Tổ tr­ởng XH.   14 3   17
11A1 C. Thơm Dạy Sử 3 khối 4 14     18
12A3 C.Ph­ương Dạy Hóa 12A1, 12A3,11A2,10A3; PT 1 xã Hồng quang 4 8   4 16
12A1 T. Thắng Dạy Lý 12A1,A2,11A1; Bí th­ Đoàn. 4 6 8   18
11A2 T. Hữu Dạy Lý 12A3, 11A2, 10A1,A2,A3; chủ tịch CĐ. 4 10 3   17
10A1 C. Huyền Dạy Văn 12A1, 12A2, 10A1; Tổ tr­ởng XH; PT 1 xã Nam Giang 4 9 3   16
10A2 C. Hoa Dạy Hóa 12A2, 11A1, 10A1, 10A2; PT 1 xã N Tiến) 4 8   4 16
10A3 C .Huệ  Quản lý khu cầu Vòi  + làm phong trào 2 xã 4   6 16
   C. ThơmGD Dạy GDCD 12A3, 11A2, 10A1,A2,A3; PT 3 xã(BMinh, Nduong, Đ sơn)   5    9 14
 12A2 C. V Anh Dạy Toán 12A2, 11A1;  Phó bí thư đoàn        10 4   18
  T. Hòa Dạy Toán 12A3, 11A2, 10A2   14 2   16
  C .Thuyết Dạy Văn 11A1( Phó giám đốc)   4     4
  T. ánh Dạy Văn 10A2 ( Giám đốc)   4     4
  T. Vinh Dạy Tin khối10; Phụ trách phòng tin(3), loa đài các hội nghị, ngày lễ,THống kê BC 3, PT 1 xã Thái   6   9 15
  T .Khư­ơng Dạy địa 3 khối. PT 1 xã   11   14
  C .Dân Dạy GDCD 12A1, 12A2, 11A1; Th­ ký (2); PT 2 xã NC­ờng-NGiang (6)   3 2 8 13
   C. Nhài Dạy T Anh 3 khối   16     16
  C. Dung Dạy Sinh 3 khối; PT 2 xã( N.An, N. Nghia)   10   6 16
 

 
 
 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC HÀNG THÁNG
NĂM HỌC: 2014 - 2015
 
Tháng 8/2014: Tháng chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới
          - Tập trung học viên, tổ chức ôn tập, phụ đạo cho các em có kết quả học lực yếu năm học 2013-2014. Tổ chức coi thi, chấm thi lại và xét lên lớp sau thi lại.
- CBGV tham gia các lớp tập huấn.
- Lãnh đạo, CBGV, NV tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị hè.
- Hội ý lãnh đạo mở rộng dự kiến phân công công tác năm học 2014-2015.
- Tuyển sinh vào lớp 10 GDTX cấp THPT và các lớp BTTHCS.        
-  Sửa chữa bàn nghế, hệ thống điện, nước; quét vôi ve các phòng học, trang trí các lớp.
- Triển khai nhiệm vụ năm học, phân công nhiệm vụ cho CBGV,NV, phân công giáo viên chủ nhiệm các lớp.
- Xây dựng kế hoạch BDTX.
- Phối hợp với phòng GD ĐT tổ chức điều tra nhu cầu học tập trên địa bàn.
 
Tháng 9/2014: Tháng rèn kỷ cương nề nếp
          - Học sinh học tập nội quy, quy định của trung tâm; Tổ chức ký cam kết trách nhiệm giữa học sinh với giáo viên chủ nhiệm, giữa giáo viên chủ nhiệm với ban giám đốc.
- Các lớp kiện toàn đội ngũ cán bộ lớp.
- Khai giảng năm học mới; báo cáo nhanh tình hình sau khai giảng cho Sở, báo cáo số liệu đầu năm học.
- Đại hội các chi đoàn.
- Hội nghị phụ huynh đầu năm.
- Kiểm tra nắm tình hình thực tế các lớp học ở 2 cơ sở.
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng Học sinh giỏi K12, Kế hoạch phụ đạo.
- Tổ chức Hội nghị Cán bộ- công chức năm học 2014-2015.
- Đại Hội đoàn trường.
- Triển khai tập huấn cho giáo viên xuống các cơ sở làm phổ cập giáo dục và hỗ trợ, tư vấn cho các TTHTCĐ.
- Tiến hành mở các lớp BT THCS.
- Giáo viên hoàn thiện các loại hồ sơ sổ sách theo quy định.
- Duyệt các chuyên đề của giáo viên.
- Tổ chức BDTX
- Hoàn thiện hồ sơ về Kiểm định chất lượng giáo dục( tiêu chuẩn 1)     
 
Tháng 10/2014: Tháng nâng cao chất lượng dạy và học
          - Các tổ, tổ chức đoàn thể cụ thể hóa nghị quyết Hội nghị CBCC.
- Các bộ phận và các cá nhân đăng ký thi đua
- Kiểm tra Hồ sơ , sổ sách, các kế hoạch của giáo viên.
- Kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề giáo viên.
- Tổ chức hội giảng cho giáo viên nữ.
          - Tổ chức kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
- Tổ chức kiểm tra sách vở và dụng cụ học tập của học sinh.
- Phối hợp với PGD tổ chức tập huấn cho các TTHTCĐ.
- Thành lập đội tuyển học sinh giỏi lớp 12.
- Hoàn thiện hồ sơ về Kiểm định chất lượng giáo dục( tiêu chuẩn 2)     
 
Tháng 11/2014: Tháng truyền thống giáo dục, thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam.
- Các tổ chuyên môn chủ động kế hoạch kiểm tra hồ sơ và hoạt động sư phạm của giáo viên.
          - Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
- Tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi”, thao giảng …
- Dự giờ, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn các tổ.
- Tổ chức dạy bồi dưỡng học sinh giỏi 4 môn lớp 12.
- Kiểm tra các lớp BT THCS, tư vấn , hỗ trợ các TTHTCĐ
- Tổ chức thi đấu TDTT, thi văn nghệ, các trò chơi dân gian,....
- Hoàn thiện hồ sơ về Kiểm định chất lượng giáo dục( tiêu chuẩn 3)
Tháng 12/2014: Tháng chất lượng học kỳ I
- Các tổ chuyên môn chủ động kế hoạch kiểm tra hồ sơ và hoạt động sư phạm của giáo viên.
- Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức kiểm tra HKI đối với các lớp GDTX cấp THPT.
- Kiểm tra sổ chủ nhiệm K10 - 11 – 12.
- Tổ chức hội thảo chuyên môn: Bàn biện pháp dạy học theo năng lực học sinh, phù hợp với đối tượng; Kinh nghiệm dạy bồi dưỡng học sinh giỏi.
- Kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề giáo viên.
- kết hợp với PGD triển khai hội thi giáo viên dạy giỏi chuyên đề các TTHTCĐ.
- Tổ chức BDTX
- Hoàn thiện hồ sơ về Kiểm định chất lượng giáo dục( tiêu chuẩn 4)
Tháng 01/2015: Tháng sơ kết HKI, triển khai HKII.
- Các tổ chuyên môn chủ động kế hoạch kiểm tra hồ sơ và hoạt động sư phạm của giáo viên.
          - Giáo viên bộ môn, GVCN cộng điểm, vào điểm HKI.
- Phối hợp với Trung tâm dạy nghề huyện tổ chức dạy nghề hệ sơ cấp cho học viên các lớp 10, 11.
- Phân công lại chuyên môn và lập TKB kỳ II
- Tổ chức sơ kết HKI.    
- Họp PHHS toàn trường
- Hoàn thiện hồ sơ về Kiểm định chất lượng giáo dục( tiêu chuẩn 5)
Tháng 02/2015: Chào mừng ngày thành lập Đảng, mừng xuân.
          - Các tổ tổ chức hội nghị chuyên đề.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan biên soạn học liệu cho các TTHTCĐ.
- Tổ chức thi, cấp chứng chỉ A tin học ứng dụng.  
- Các tổ chuyên môn chủ động kế hoạch kiểm tra hồ sơ và hoạt động sư phạm của giáo viên.
- Tổ chức nghỉ Tết nguyên đán an toàn, tiết kiệm, vui tươi lành mạnh.
- Hoạt động chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2
- Trồng cây mùa Xuân.
 
Tháng 3/2015:Tháng tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập đoàn TNCS
- Các tổ chuyên môn chủ động kế hoạch kiểm tra hồ sơ và hoạt động sư phạm - của giáo viên.  
- Tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 và ngày thành lập Đoàn và quê hương Thừa Thiên Huế giải phóng 26/3. Tổ chức hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học viên.
- Tổ chức thao giảng, hội giảng
- Triển khai thu nhận hồ sơ và tổ chức ôn tập cho thí sinh tự do ôn thi tốt nghiệp.
- Kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề giáo viên
 - Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi
          - Hoàn chỉnh hồ sơ đội tuyển HSG tỉnh
- Tổ chức kỷ niệm ngày 8/3
- Thi HSG tỉnh (25/3/2015)
- Đoàn trường tổ chức kết nạp đoàn viên khối 10 và hoạt động thi đua chào mừng 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM
          - Thi 8 tuần học kỳ II.    
 
Tháng 4/ 2015: Tháng quyết tâm cho chất lượng cả năm học.
- Các tổ chuyên môn chủ động kế hoạch kiểm tra hồ sơ và hoạt động sư phạm của giáo viên.
          - Kiểm tra sổ chủ nhiệm khối 10 – 11 – 12
          - Phát động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn 30/4, 1/5
          - Xây dựng kế hoạch ôn tập cuối năm cho học sinh khối 10 và khối 11 và ôn thi Tốt nghiệp cho khối 12.
          - Họp PHHS khối 12
          - Làm hồ sơ thi Tốt nghiệp cho học sinh khối 12
          - GV hoàn thành việc viết sáng kiến kinh nghiệm - tổ chức hội nghị thông qua sáng kiến kinh nghiệm.
          - Thi thử vòng I cho khối 12
- Hoàn thiện hồ sơ và danh sách thí sinh tự do đăng ký thi tốt nghiệp.
- Thẩm định sáng kiến kinh nghiệm
- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng biên soạn và phát hành học liệu cho các TTHTCĐ.
- Tổ chức BDTX
- Tổ chức tư vấn tuyển sinh CĐ, ĐH năm 2015 cho HV lớp 12.
 
Tháng 5/2015: Thi cuối năm và ôn thi tốt nghiệp K12
          - Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức kiểm tra HKII.
          - Tổ chức ôn thi tốt nghiệp khối 12;  thi thử TN lớp 12.
- Giáo viên bộ môn cộng điểm, vào sổ điểm, học bạ HKII, cả năm.
- Giáo viên chủ nhiệm hoàn tất sổ điểm, học bạ.
- Duyệt lên lớp khối 10, 11
- Lập hồ sơ dự thi tốt nghiệp, tham gia đoàn kiểm tra chéo hồ sơ TN.
- Kiểm tra chuyên đề giáo viên, nhân viên.
- Tập huấn quy chế coi thi, chấm thi cho giáo viên; phổ biến quy chế thi tốt nghiệp cho học viên.
- Tổ chức xét tốt nghiệp đối với lớp 9 BTTHCS.
- Tổng kết-phát thưởng năm học 2014-2015, tổ chức Lễ tri ân cho học sinh K12.
- Học phụ huynh khối 10, 11.
- Xét thi đua và lập hồ sơ thi đua năm học 2014-2015.     
- Tổng hợp , xếp loại kết quả BDTX trước ngày 15/5; báo cáo kết quả BDTX trước ngày 30/5/2015
 
Tháng 6/2015:
          - Cán bộ giáo viên tham gia công tác coi thi, chấm thi tốt nghiệp THPT và BTTHPT.
- Chuyên môn phối hợp với công đoàn tổ chức phát quà và trao quỹ khuyến học nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6
- Kiểm kê tài sản cơ quan.
- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2015-2016.
- Tổ chức dạy học trong hè đối với các lớp chưa hoàn thành chương trình.
- Theo dõi, kiểm tra tình hình học tập của các lớp học trong hè.
Tháng 7/2015
- Tổ chức cho toàn hội đồng đi tham quan.
- Trả phiếu dự thi vào các trường ĐH và CĐ cho HS
- Cử giáo viên tham gia trương trình tập huấn do Bộ GD&ĐT
- Phân công lịch trực hè 2015
-Tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2015-2016.
 
 
                                                                                Giám đốc
                                                                                ( đã ký)
                                                                          Nguyễn Tuấn Ánh
Từ khóa:

kế hoạch, năm học

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 114
  • Tháng hiện tại: 5941
  • Tổng lượt truy cập: 1378110