04:03 +07 Thứ bảy, 17/11/2018

Danh mục chính

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 8


Hôm nayHôm nay : 220

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 6817

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1362659

Giới thiệu

Lịch sử phát triển của trung tâm

Lịch sử phát triển trung tâm Trung tâm giáo dục thường xuyên Vũ Tuấn Chiêu tiền thân là Trường BTVH cấp III cụm Nam Giang. Năm 1997 UBND huyện Nam Trực đã quyết định thành lập TTGDTX số 2 huyện Nam Trực. Năm  học 1999- 2000 Sở GD&ĐT Nam Định và phòng GD&ĐT Nam Trực quyết định TT GDTX số 2...

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trung tâm nào sẽ có số học sinh giỏi nhất tỉnh ?

Trung Tâm GDTX Vũ Tuấn Chiêu

Trung Tâm GDTX Ý Yên A

Trung Tâm GDTX Hải Hậu

Trung Tâm GDTX Nam Trực

Trung Tâm GDTX Nghĩa Tân

Không phải các trường trên

Trang nhất » Tin Tức » Quy chế chuyên môn

KẾ HOẠCH NĂM HOC

Thứ hai - 19/09/2016 14:38
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016-2017 CỦA TRUNG TÂM GDTX VŨ TUẤN CHIÊU
SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH
TT GDTX VŨ TUẤN CHIÊU
 
            Số:  46/ KH-VTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 

        Nam Trực, ngày 23  tháng 8  năm 2016
 
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016 - 2017
 
NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
 
Căn cứ Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2016-2017;
Căn cứ vào Báo cáo tổng kết năm học 2015-2016, phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Sở GD&ĐT Nam Định; Báo cáo tổng kết năm học và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017 về giáo dục thường xuyên;
Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 và tình hình thực tế của Trung tâm .
 
PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016
     Năm học 2015-2016 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng: Đại hội đảng các cấp, Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXV, Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020; là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của ban chấp hành Trung ương và Chương trình hành động số 01/CT_UBND ngày 22/8/2014 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW về “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.” ; tiếp tục nâng cao nhận thức cho mọi người về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; triển khai đề án xây dựng xã hội học tập đến năm 2020. Củng cố mô hình hoạt động của TTGDTX và TTHTCĐ theo hướng 1 cơ sở thực hiện nhiều nhiệm vụ; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên; đa dạng hóa nội dung, chương trình và hình thức học tập; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo năng lực của người học; đổi mới công tác quản lý, tăng cường nề nếp, kỷ cương, nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học và bồi dưỡng giáo viên. Trung tâm đã chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tiếp tục ổn định và duy trì tốt các hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2015 – 2016.
* Những kết quả nổi bật trong năm học 2015 -  2016
   + Các cuộc vân động lớn của ngành và  Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được tập thể các thầy giáo , cô giáo và học sinh trung tâm nhiệt tình hưởng ứng , đem lại hiệu quả thiết thực.
   + Công tác quản lý chỉ đạo thống nhất, đoàn kết nhất trí cao đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của năm học.
   + Kỷ cương, nề nếp dạy và học ngày một tốt hơn. Đội ngũ cán bộ giáo viên yêu nghề, bám lớp.
   + Quy mô trường lớp và chất lượng dạy học được giữ vững. Duy trì 223/231 đạt 96,5%
   + Các tổ chức đoàn thể đồng tâm nhất trí cùng chính quyền thống nhất cao trong các giải pháp xây dựng đơn vị.
   + Một mặt thường xuyên chăm lo tới các điều kiện để mọi thành viên hoàn thành nhiệm vụ được giao, mặt khác chú trọng lĩnh vực đời sống vật chất và tinh thần trong điều kiện cho phép.
   + Thực hiện tốt mối quan hệ với các cấp để nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm trực tiếp tới mọi hoạt động của đơn vị.
         *Những thiếu sót tồn tại cần khắc phục:
         + Đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho mọi thành viên; Cần tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong quá trình thực hiện các cuộc vận động; chú trọng giáo dục đạo đức cho học sinh và các kỹ năng sống giúp người học có thêm các kiến thức XH-TN và cuộc sống hiện hành.
         + Trong quá trình hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị cần tạo ra sự đều tay và đồng bộ hơn nữa trong đội ngũ giáo viên.
         + Cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động của Hội cha mẹ học sinh đối với các hoạt động giáo dục và xây dựng cảnh quan môi trường sư phạm.
       *Kết quả thực hiện các chỉ tiêu đề ra của năm học 2015-2016:
 
TT Chỉ tiêu cơ bản Nghị quyết Thực hiện Ghi chú
 1 Công tác xóa mù chữ và sau xóa mù chữ 100% 100% Đạt
 2 Các lớp BTTHCS  Mở 1-2 lớp Mở 1 lớp 14 hv Chưa đạt
3 Tỉ lệ duy trì sĩ số 95% 96,5%  
4 Học sinh THPT xếp loại tốt, khá về đạo đức 85% 95% Vượt
5 Học sinh THPT xép loại  giỏi, khá về văn hoá 25-30% 27% Đạt
6 Học sinh lên lớp thẳng 90% 99% Vượt
7 Liên kết văn hóa nghề 100% 100% Đạt
8 Phối hợp với phòng GD-ĐT Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên các cấp 1-2 lớp Không có Không đạt
9 Học sinh lớp 12 THPT tốt nghiệp 90% 100% Vượt
10 Thứ hạng các cuộc thi của tỉnh Có giải chính thức, đứng thứ 3  
Xếp thứ nhì
Vượt
11 Cán bộ viên chức đạt LĐTT 100% 100% Đạt
12 Cán bộ viên chức đạt CSTĐ CS 04 04 Đạt
13 Tổ chuyên môn đạt danh hiệu LĐTT 03 03 Đạt
14 Danh hiệu thi đua của đơn vị TT LĐXS TTLĐTT  
           
   
PHẦN THỨ HAI
 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 – 2017
 
Năm học 2016-2017 là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiều chủ trương, chính sách mới trong các Nghị quyết của Đảng sẽ tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có giáo dục và đào tạo, là tiền đề và cơ hội mới để thực hiện thành công Nghị quyết số 29 về Đổi mới toàn diện giáo dục và  đào tạo của một giai đoạn mới.
Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được trong năm học 2015 - 2016 , căn cứ tình hình thực tế của đơn vị,  Năm học 2016 – 2017  Trung tâm lựa chọn những nội dung trọng tâm, đề ra những giải pháp cụ thể để chỉ đạo thực hiện:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Đội ngũ CBGVNV:
- Tổng số CBGVNV: 23 (nữ: 14). Trong đó:
+ Biên chế: 17, HĐSở: 03; HĐ T tâm: 03 ( B vệ, P vụ, GV)
+ CBQL: 02 (nữ: 1), GV: 16 (nữ: 11), NV: 05 (nữ: 04).
+Trình độ đào tạo: Thạc sĩ: 01 (nữ: 1) Đại học: 17 (nữ: 12), Cao đẳng: 01 (nữ: 01), Trung cấp: 02 (nữ 01), khác: 02.
2. Học sinh:
- Tổng số :  8 lớp 239HS
+ Khối 10:  02 lớp  68HS ( 10ª1: 30; 10ª2: 38)
+ Khối 11:  03 lớp  96 HS ( 11ª1: 33, 11ª2: 33, 11ª3: 30)
+ Khối 12:  03 lớp  75HS ( 12ª1: 25, 12ª2: 23, 12ª3: 27)
3. Thuận lợi và khó khăn:
a. Thuân lợi:
  - Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo: UBND huyện, Sở GD&ĐT, Phòng GDCN....; sự phối kết hợp tốt của phòng giáo dục và lãnh đạo các trường THCS trên địa bàn huyện Nam Trực.
  - Sự cố gắng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn của CB, GV,NV đã được thể hiện trong nhiều năm qua.
  - Có cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy và học.
 
b. Khó khăn:
  - Cơ sở vật chất  được xây dựng nhưng vẫn còn thiếu sân chơi bãi tập, phòng thực hành nghề, hệ thống tường rào bảo vệ chưa hoàn chỉnh,…
  - Đội ngũ nhân viên còn bất cập về số lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chưa phù hợp với công việc được giao.
  - Việc huy động học viên vào học còn nhiều khó khăn ( không đạt chỉ tiêu giao)
  - Học sinh được tuyển vào còn yếu cả về đạo đức lẫn học lực, nhiều em có hoàn cảnh khó khăn.
 
II. NHIỆM VỤ TRONG TÂM
  1/ Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị về việc “ Hoc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016”  và thực hiện phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống. kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội chăm lo giáo dục đạo đức, rèn kỹ năng sống cho học sinh;        
  2/ Duy trì nền nếp, kỷ cương trong dạy và học, đẩy mạnh rèn luyện đạo đức, tăng cường giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học viên; tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những biểu hiện tiêu cực, ngăn chặn đẩy lùi các tệ nạn xã hội; tạo môi trường lành mạnh, thân thiện, đáp ứng nhu cầu giáo dục toàn diện.
  3/ Nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học,  kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực người học.
  4/ Tăng cường phối kết hợp với các ban ngành trong huyện để mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn cho lao động địa phương và đa dạng hóa các hình thức tư vấn hướng nghiệp; Liên kết với các trường CĐ,THCN, các trường dạy nghề để mở các lớp Văn hoá - Nghề.
  5/ Chủ động phối kết hợp với phòng GD tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ các TTHTCĐ về tài liệu học tập, tập huấn cho cán bộ quản lý, báo cáo viên TTHTCĐ và tổ chức bồi dưỡng giáo viên các cấp học.
         
III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN
  1.Công tác xoá mù chữ và sau xoá mù chữ, BT THCS:
  - Duy trì số xã phường thị trấn đạt chuẩn xoá mù chữ và phổ cập tiểu học: 10/10 xã, chiếm tỷ lệ 100%.
  - BT THCS: Phối hợp với các trường THCS điều tra tiến hành mở từ 1 đến 2 lớp.
  2. Công tác giảng dạy, học tập
  *Đối với Học sinh:
  - Duy trì sĩ số đạt từ 97-98 %. Tỷ lệ học sinh bỏ học : <= 2%
  - Tỷ lệ HS xếp loại hạnh kiểm : Tốt: >=60%, khá: >=30%, TB: <=10%.
  - Tỷ lệ HS xếp loại học lực : Khá, giỏi: >=20%, TB: >=70%, Yếu: <=10%
  - Học sinh tham dự HSG cấp tỉnh: cá nhân đạt giải chính thức, đồng đội xếp thứ 3.
  - Tỷ lệ tốt nghiệp lớp 12 đạt : >=95%
   *Đối với Giáo viên:
  - 100%  CBQL và giáo viên tham gia và hoàn thành kế hoạch BDTX.
  - 100% CBGVNV hoàn thành các chương trình bồi dưỡng chính trị đầu năm, được học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, kế hoạch của ngành.
  - 100% giáo viên đăng ký viết SKKN cấp trường, lựa chọn từ 3 đến 5 đề tài tham gia cấp tỉnh và được HĐ đánh giá của Ngành xếp loại Khá  trở lên.
  - 100% CBGV hoàn thành số tiết dự giờ theo quy định.
  - Thanh tra chuyên đề và toàn diện GV, trong đó 100% được xếp Khá, Giỏi.
  - 100% CBGV được kiểm tra hồ sơ, giáo án 2 lần/năm. ( HKI tháng 9, HKII tháng 2)
  - Mỗi CBGV dạy thao giảng ít nhất 2 tiết/năm.
  - Tất cả các môn đều tham gia hội thi, hội giảng; lựa chọn 4 môn tham gia hội thi cấp tỉnh đạt giải chính thức.
  3. Công tác liên kết đào tạo, bồi dưỡng
  - Duy trì các lớp nghề khối 11, 12
  - Tiếp tục liên kết trường nghề trong tỉnh mở 2 lớp cho học sinh khối10.
  - Phối hợp với Trung tâm HTCD mở các lớp Tin học ứng dụng cho mọi đối tượng có nhu cầu.
  - Tư vấn và hỗ trợ tài liệu, học liệu có hiệu quả từ 01-02 TTHTCĐ trên địa bàn phụ trách.
  - Phối hợp với phòng GD tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên các cấp.
  4. Danh hiệu thi đua
  *  Danh hiệu tập thể
  - Tập thể lao động tiên tiến : 3 tổ
  - Trung tâm: Tập thể Lao động xuất sắc.
  - Tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên đạt "Trong sạch- Vững mạnh"
  - Đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua.
  * Danh hiệu cá nhân
  - 100% đạt danh hiệu lao động tiên tiến
  - Chiến sĩ thi đua các cấp đạt từ 4 đồng chí.
  - Đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen từ 1 đồng chí.
  - Đề nghị sở GD và ĐT khen 2 đồng chí.
 
 IV. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP
  1. Triển khai thực hiện chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua.
- Nhiệm vụ:
  + 100% CBGVNV được quán triệt, học tập, nghiên cứu thực hiện chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.
  + Vận động 100% CBGVNV thực hiện tốt, có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua.
- Giải pháp:
  + Tiếp tục quán triệt đến tận mỗi cán bộ, giáo viên trong đơn vị nội dung Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
  + Tổ chức quán triệt đến tận mỗi cán bộ, giáo viên trong đơn vị các nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
  + Tổ chức triển khai cho CBGVNV học tập chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016 từ đó CBGVNV tự giác lựa chọn, đăng ký và xây dựng kế hoạch để học tập, bồi dưỡng, rèn luyện một trong những nội dung trong chuyên đề phù hợp điều kiện của từng CBGVNV đạt hiệu quả.
  + Tổ chức giới thiệu các tấm gương điển hình, sơ kết, tổng kết và khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
  + Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
  + Tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi ” cấp cơ sở trong tháng 11/2016 để lựa chọn giáo viên dự nguồn tham gia Hội thi “Giáo viên dạy giỏi”  cấp tỉnh; Hội thi “Thiết bị dạy học tự làm cấp cơ sở” trong tháng 02/2017.
  + Tổ chức chương trình “Phát thanh học đường” với các bài hát truyền thống về anh bộ đội cụ Hồ, về biển đảo, về quê hương đất nước, về thầy cô giáo,... nhằm giáo dục cho học sinh tình yêu quê hương đất nước, yêu biển đảo, tôn trọng thầy cô giáo và bạn bè, ...
  + Tổ chức tuyên truyền cho học sinh về “Luật an toàn giao thông”; về cách phòng chống  các tệ nạn xã hội, ...
  + Tổ chức cho CBGVNV và học sinh dâng hương và đặt vòng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ thị trấn Nam Giang, thăm gia đình thương binh, liệt sĩ nhân ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12, ngày thương binh liệt sĩ 27/7 tại xã Nam Cường.
  + Tổ chức các phong trào thi đua, thi đấu Cầu lông, bóng bàn chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11; ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn 26/3; ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.
  + Vận động CBGVNV tham gia quyên góp ủng hộ các cuộc “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ mái ấm Công Đoàn, quỹ tình nghĩa Công Đoàn”, “Quỹ khuyến học, ,...
  2. Thực hiện kế hoạch giáo dục
  2.1 GDTX cấp THCS:
- Nhiệm vụ:
  + Phối kết hợp với các trường THCS rà soát, thực hiện mở lớp, duy trì sĩ số học viên của lớp  
- Giải pháp:
  + Giáo viên trung tâm huy động học viên từ danh sách học sinh bỏ học của các trường THCS trong những năm qua
  + Phối kết hợp với giáo viên  đang sinh hoạt tại các tổ tự nhiên, xã hội, tiểu học-trung học cơ sở trực tiếp giảng dạy. 
 2.2 GDTX cấp THPT:
- Nhiệm vụ:
  + Duy trì mở các lớp học theo chương trình GDTX cấp THPT, tiếp nhận mọi học viên có nhu cầu học tập.
- Giải pháp: 
  + Khai thác sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học đã được trang bị, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn thay sách, bồi dưỡng thường xuyên, hội thảo về đổi mới phương pháp giảng dạy, tổ chức thi giáo viên giỏi, học viên giỏi, duy trì đều đặn sinh hoạt tổ chuyên môn.
  + Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học.
  + Đổi mới công tác thi đua khen thưởng, lấy chất lượng-hiệu quả cuối cùng của học viên để đánh giá việc giảng dạy của giáo viên.
  + Tổ chức hội thảo “ Nâng cao chất lượng dạy và học” theo tinh thần Hội nghị trung ương 6 (khóa XI) Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của chương trình giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học; đổi mới căn bản hình thức và phương pháp kiểm tra, thi và đánh giá chất lượng giáo dục
  + Tổ chức ngoại khóa về Giáo dục cho học viên ý thức bảo vệ môi trường.
  + Nhân rộng phương pháp dạy-học lấy học viên làm trung tâm, làm cho học viên mạnh dạn, tự tin, tích cực và hào hứng trong học tập; biết làm việc theo nhóm, biết đưa ra ý kiến riêng, biết chia sẻ.
  + Tăng cường công tác dự giờ thăm lớp, kiểm tra hồ sơ giáo án, sổ đầu bài, sổ điểm, sổ chủ nhiệm, sổ kế  hoạch giảng dạy, dự giờ và ghi chép sinh hoạt chuyên môn của giáo viên.
  + Kiểm tra chất lượng đầu năm đối với các lớp. Phân loại trình độ học viên, xây dựng kế hoạch phụ đạo học viên yếu kém, bồi dưỡng học viên giỏi thi Tỉnh.
  2.3. Tăng cường các hoạt động tư vấn hỗ trợ các TTHTCĐ
- Nhiệm vụ:
  + Phối hợp với các trung tâm HTCĐ mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn giúp cho người dân cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ hiểu biết về các lĩnh vực trong đời sống xã hội; các lớp giáo dục về về kỹ năng sống cho thanh thiếu niên và những người có nhu cầu.
  + Biên soạn hoặc sưu tầm 1 tài liệu có giá trị để cung cấp cho các trung tâm học tập cộng đồng.
  + Điều tra mở các lớp tin học văn phòng cho các đối tượng có nhu cầu.
- Giải pháp: 
  + Giáo viên trung tâm phụ trách địa bàn phối hợp, tư vấn cho các trung tâm HTCĐ lên kế  hoạch hoạt động trong năm.
  + Chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể như Hội nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên,.. để mở các lớp học tại Trung tâm học tập cộng đồng. 
  + Làm tốt công tác tham mưu phối hợp, điều tra nhu cầu học tập của nhân dân để có kế hoạch mở lớp, có hiệu quả thiết thực.
  + Phối hợp với Phòng Giáo dục-Đào tạo chỉ đạo các trường tiểu học, trung học cơ sở phối hợp với giáo viên trung tâm đang phụ trách địa bàn trong công tác điều tra số liệu, huy động mở lớp xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, THCS tại các TTHTCĐ.
  + Phối hợp với Phòng GD&ĐT chỉ đạo xây dựng điểm một số trung tâm HTCĐ để đúc rút kinh nghiệm, tăng cường giao lưu giữa các trung tâm HTCĐ.
  + Phối hợp với các trung tâm HTCĐ tuyên truyền những hoạt động, những thành quả có được từ việc tham gia học tập các chương trình giáo dục thường xuyên, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về vai trò ý nghĩa của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. 
2.4  Đa dạng hóa các loại hình đào tạo
- Nhiệm vụ:
  + Cần mở thêm các nghề mới, chuyển đổi các nghề không còn phù hợp theo nhu cầu của học sinh và đặc điểm của  địa phương.
  + Quan tâm dạy nghề xã hội cần,  đáp ứng nhu cầu học của người dân.
- Giải pháp:
  + Tổ chức tìm hiểu, điều tra, khảo sát nhu cầu, sở thích của học sinh
  + Tổ chức liên kết với các trường TCCN, Cao đẳng nghề tổ chức mở lớp đặt tại trung tâm thuận tiện cho học sinh.
- Có kế hoạch liên kết mở các lớp dạy và tổ chức thi, cấp chứng chỉ A, B Tin học- Ngoại ngữ cho học sinh và người dân trên địa bàn có nhu cầu..
  3. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá
3.1 Đổi mới phương pháp dạy học
-  Nhiệm vụ:
  + Đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
- Giải pháp:
  + Tăng cường ứng dụng các phần mềm powerpoint, photoshop, các phần mềm trong chuẩn e-Learning như Flash, Violet,...chuẩn e-Learning như Flash,Violet,... để vận dụng vào việc đổi mới phương pháp dạy và học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung từng bài, từng phần trong chương trình.
  + Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh trong quá trình dạy học; tránh lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo chủ đề trong các môn học.
  + Tăng cường hướng kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức; tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình.
  + Cần chú ý đến việc hình thành cho học sinh những kỹ năng cần thiết, lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống cơ bản.
  + Giáo viên cần chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông. Tăng cường giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.
  3.2 Đổi mới kiểm tra và đánh giá
- Nhiệm vụ:
  + Đẩy mạnh đổi mới công tác kiểm tra đánh giá đảm bảo công bằng, khách quan, hiệu quả, chính xác.
- Giải pháp:
  + Tổ chức kiểm tra hồ sơ, giáo án 100% CBGV 2 lần/năm học.
  + Thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra nội bộ, tiến hành thanh tra toàn diện, chuyên đề giáo viên.
  + Ban giám đốc, các TTCM thường xuyên dự giờ thăm lớp đột xuất giáo viên.
  + Tổ chức cho giáo viên xây dựng ma trận đề kiểm tra, ngân hàng câu hỏi cho mỗi chương, mỗi phần và cả chương trình, kết hợp giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành một cách thích hợp.
  + Tổ chức thực hiện ”ra đề chung và kiểm tra chung” trong thi HK1 và HK2 nhằm đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.
  + Chú trọng đánh giá học sinh qua quá trình: đánh giá trên lớp; đánh giá bằng hồ sơ; đánh giá bằng nhận xét; tăng cường hình thức đánh giá thông qua sản phẩm thực hành; bài thuyết trình.
  + Tăng cường nhận xét vào bài làm của học sinh khi chấm bài kiểm tra nhằm động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh, tạo hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học. Kiểm tra, đánh giá cần chú trọng việc học và vận dụng của học sinh như thế nào.
  + Kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.
  + Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo Thông tư 26/2014/TT-BGDĐT “Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.”
  4. Phát triển chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên
-  Nhiệm vụ:
  + Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có trình độ đạt chuẩn. 100% CBGVNV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
  + Mỗi giáo viên phải tự học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay.
- Giải pháp:
  + Tạo điều kiện cho CBGVNV tự bồi dưỡng, nghiên cứu các chuyên đề để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ,
  + Tổ chức kiểm tra, nhắc nhở CBGV xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch BDTX.
  + Tăng cường dự giờ thăm lớp, dạy thao giảng cho đồng nghiệp dự để nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng dạy học. Cụ thể:
+ Thao giảng: Mỗi giáo viên dạy tối thiểu 2 tiết/năm học.
+ Dự giờ thăm lớp:
* Giáo viên tập sự: Dự giờ 32 tiết/năm học.
                   * Giáo viên hết tập sự: Dự giờ 16 tiết/ năm học.
                   * TTCM: Dự giờ mỗi GV trong tổ 4 tiết/năm học.
                   * CBQL: Dự giờ mỗi GV 1 tiết/năm học.
  + Phát huy vai trò trách nhiệm quản lý của tổ trưởng chuyên môn, vai trò của giáo viên có kinh nghiệm và giảng dạy tốt, đảm bảo tổ chuyên môn hoạt động theo kế hoạch, sinh hoạt chuyên môn định kỳ đều đặn có chất lượng 2 lần/tháng. Từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn;
  + Có kế hoạch xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn  tại Trung tâm thông qua “Hội thi GVDG  cấp cơ sở”.
  + Tổ chức rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp để đảm bảo về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên, nhân viên.
  + Chỉ đạo 100% cán bộ, giáo viên xây dựng và thực hiện tốt các kế hoạch hàng năm, từng học kì, từng tháng, từng tuần.
  + Cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc giờ giấc lên lớp, giờ giấc làm việc, không đi muộn về sớm, nghỉ việc phải có đơn xin phép. Trong năm học giáo viên, nhân viên không vi phạm giờ giấc dạy học, làm việc, hoàn thành tốt và thể hiện trách nhiệm cao trong dạy học, công tác.
  + Thực hiện nghiêm túc nội dung  tinh thần 3 công khai: “công khai các khoản thu chi; công khai về đội ngũ, về cơ sở vật chất; công khai về chất lượng đào tạo”,... theo tinh thần chỉ đạo của Bộ, Sở GD&ĐT.
  + Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở. Hỗ trợ và phát huy vai trò của Ban thanh tra nhân dân để giám sát tất cả các hoạt động của Trung tâm, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực. Gắn công tác kiểm tra nội bộ với đánh giá, thi đua.
  + Trung tâm đảm bảo thực hiện tốt chế độ báo cáo, thông tin 2 chiều, tăng cường chất lượng công tác văn thư lưu trữ.
  + Có kế hoạch lựa chọn GVNV ưu tú để bồi dưỡng và giới thiệu cho Chi bộ xem xét kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.
  + Thực hiện nghiêm túc việc quản lý các loại hồ sơ, sổ sách của trung tâm và giáo viên theo quy định.
  5. Xây dựng cơ sở vật chất - thiết bị dạy học trung tâm
-  Nhiệm vụ:
  + Đảm bảo 100% phòng học, thiết bị tối thiểu phục vụ cho dạy và học.
  + Xây dựng trường học thân thiện, đảm bảo môi trường “Xanh - sạch - đẹp - an toàn – thân thiện”
- Giải pháp:
  + Tiếp tục tham mưu với các cấp lãnh đạo để tăng cường cơ sở vật chất, bổ sung thiết bị dạy học mới theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy học trong giai đoạn hiện nay.
  + Tăng cường phối hợp với Công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên vận động, huy động học sinh thực hiện tốt phong trào “Ghế đá sân trường”, làm “Bồn hoa thanh niên”, thực hiện tốt phong trào “Tết trồng cây” để cải tạo cảnh quan nhà trường “Xanh - sạch - đẹp - an toàn – thân thiện”, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện để thực sự thu hút học sinh đến với Trung tâm.
  + Tổ chức tốt kiểm kê tài sản, TBDH 2 lần/năm,  nhằm rà soát thực trạng thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời đáp ứng nhu cầu tối thiểu cho dạy và học.
  + Tổ chức Hội thi TBDHTL trong CBGV nhằm bổ sung thêm các thiết bị dạy học và tạo nguồn TBDHTL trong đơn vị, tham gia Hội thi TBDHTL cấp Tỉnh trong những năm tiếp theo..
  + Tạo điều kiện để nhân viên thiết bị được tập huấn bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tăng cường khai thác, sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học hiện có của trung tâm.
  + Tăng cường công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy, trực lễ, tết, bão nhằm đảm bảo an toàn cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học./.
  6. Công tác thi đua khen thưởng.
- Nhiệm vụ
  + Phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua gối sóng trong năm học nhằm tạo nên khí thế thi đua sôi nổi góp phần thúc đẩy nâng cao hiệu quả công việc;
  + Tổ chức đăng ký thi đua đầu năm, thực hiện tốt công tác bình xét thi đua cuối kỳ, cuối năm, kiên quyết chống bệnh thành tích trong công tác thi đua khen thưởng.
- Giải pháp:
  + Làm tốt công tác thi đua theo đúng quy trình, tạo dựng được không khí thi đua lành mạnh, dân chủ và công khai;
  + Từng cá nhân và từng tổ đăng ký danh hiệu thi đua;
  + Hội đồng thi đua đánh giá thi đua của cán bộ giáo viên dựa trên những cơ sở sau:
( Đảm bảo đủ ngày công theo quy định; việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định của ngành và địa phương; ý thức đoàn kết nội bộ; việc đánh giá xếp loại của các tổ chuyên môn về việc thực hiện nề nếp chuyên môn, chất lượng chuyên môn và hồ sơ sổ sách; chất lượng công tác và giảng dạy; kết quả của việc kiểm tra; Y thức và mức độ hoàn thành các công tác được giao).
  7. Một số hoạt động khác.
  + Tăng cường các hoạt động giáo dục ngoại khóa và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các hoạt động: giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống; giáo dục bảo vệ môi trường; giáo dục về tài nguyên biển, đảo; giáo dục về ứng phó với biến đổi khí hậu …
  + Lồng ghép tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho học viên về ý thức chấp hành pháp luật, ý thức công dân trong các tiết chào cờ hàng tuần và các buổi sinh hoạt ngoại khóa.
  + Ban hành quy tắc ứng xử văn hóa trong trung tâm (có bổ sung điều chỉnh) và thường xuyên nhắc nhở để các em chấp hành một cách nghiêm túc, tự giác.
  + Tổ chức ký cam kết không vi phạm luật giao thông, không sử dụng, tàng trữ, mua bán ma túy và các chất gây nghiện …
  + Phối hợp với công đoàn tiếp tục thực hiện tốt việc hỗ trợ 01 cán bộ giáo viên trong trung tâm có hoàn cảnh khó khăn.
  + Đoàn Thanh niên tiếp tục cùng với chuyên môn chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng, lý tưởng và kỹ năng sống cho học viên thông qua các hoạt động giáo dục ngoại khóa; hoạt động trải nghiệm, tiếp tục nhận, chăm sóc đền thờ trạng nguyên Vũ Tuấn Chiêu ở xã Nam Hùng..
  + Tổ chức tốt công tác sơ kết, tổng kết, công tác thi đua, khen thưởng, gửi báo cáo đầy đủ, chính xác và đúng thời gian quy định.
  *  Tổ chức sắp xếp bộ máy nhà trường khoa học,  hợp lý, phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ phận và cho từng cá nhân.        
Giám đốc
Công việc 1: Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, chỉ đạo và  giám sát đánh giá.
Công việc 2: Quản lý cơ sở vật chất và các tài sản của đơn vị.
Công việc 3: Quản lý  giáo viên, nhân viên và học viên.
Công việc 4: Thành lập các tổ chuyên môn. Bổ nhiệm các tổ trưởng, tổ phó
Công việc 5: Quản lý tài chính, quyết định thu chi và phân phối các thành quả lao động của đơn vị
Công việc 6: Ký học bạ, các giấy chứng nhận trình độ học lực và kỹ thuật, nghề nghiệp, chứng chỉ.
Công việc 7: Phụ trách các hoạt động dạy và học của cấp trung tâm
Công việc 8: Công tác Bảo hiểm, Y tế học đường
Công việc 9: Xếp thời khoá biểu cho toàn trường
Công việc10: Giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp dân
Công việc 11: Quản lý hồ sơ công chức viên chức  
Phó giám đốc
Công việc1: Phụ trách công tác dạy và học
Công việc2: Công tác kiểm tra nội bộ
Công việc 3: Công tác kiểm định chất lượng, đánh giá nhà trường
Công việc4: Phụ trách các tổ chuyên môn theo phân công của cấp trưởng
Công việc 5: Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, nhân viên
Công việc 6: Công tác giáo dục đạo đức và phong trào học sinh
Công việc 7: Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Nhận xét chào cờ hàng tuần.
Công việc 8: Công tác văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao
Công việc 9: Các cuộc vận động và phong trào thi đua
Công việc10: Công tác an toàn trường học
Công việc 11: Công tác xã hội hóa giáo dục
Công việc 12: Lao động. Hướng nghiệp. Dạy nghề. Phổ cập giáo dục
          Giáo viên
Công việc thứ 1: Xây dựng kế hoạch cá nhân, bộ môn, chủ nhiệm lớp trong năm học.
Công việc thứ 2: Công tác giảng dạy.
Công việc thứ 3: Giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh
Công việc thứ 4: Đánh giá xếp loại  học sinh cuối học kỳ, cuối năm học.
Công việc thứ 5: Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém ( nếu có)
Công việc thứ 6: Khai thác sử dụng thiết bị và đồ dùng dạy học
Công việc thứ 7: Phối hợp với phụ huynh học sinh để giáo dục học sinh
Công việc thứ 8: Xét duyệt kết quả, thi đua khen thưởng học sinh cuối HK, năm học.
Công việc thứ 9: Phụ trách xã theo phân công của lãnh đạo đơn vị.
Công việc thứ 10: Tham gia tổ chức chương trình giáo dục; cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức điều tra và dạy học theo nhu cầu; tổ chức dạy và thực hành kỹ năng sống, giá trị sống,....
        Nhân viên Văn phòng
Công việc1: Hàng ngày nhận công văn và phân loại công văn, tham mưu cho lãnh đạo sử lý công văn.
Công việc 2: Quản lý, Lưu trữ công văn đi-đến theo quy định
Công việc 3: Thực hiện các loại báo cáo thống kê.
Công việc 4: Hàng ngày theo dõi sĩ số học sinh các lớp
Công việc 5: Quản lý hồ sơ, sổ sách theo quy định
Công việc 6: Quản lý số liên lạc điện tử của học sinh
Công việc 7: Phụ trách về hồ sơ thi, kiểm tra
Thư viện –Thiết bị
Công việc 1: Quản lý sách, báo của đơn vị theo quy định
Công việc 2: Theo dõi, quản lý việc giáo viên và học sinh mượn, trả sách
Công việc 3: Tiếp  nhận, bổ sung sách, tài liệu tham khảo cho giáo viên và học sinh
Công việc 4: Trực phòng đọc theo quy định
Công việc 4: Hàng ngày theo dõi sĩ số học sinh các lớp
Công việc 5: Quản lý phòng thí nghiệm và các phòng chức năng theo quy định
Công việc 6: Quản lý, bảo dưỡng hoá chất
Công việc 7: Làm vệ sinh dụng cụ thí nghiệm, thiết bị thực hành
Công việc 8: Quản lý sổ đăng ký dạy thí nghiệm
        Nhân viên kỹ thuật
Công việc 1: Quản lý, sửa chữa hệ thống máy tính, máy chiếu, âm thanh loa đài
Công việc 2: Định kỳ bảo dưỡng  hệ thống máy tính, máy chiếu, âm thanh loa đài
Công việc 3: Quản lý sổ đăng ký dạy công nghệ thông tin của giáo viên
Công việc 4: Sắp xếp máy chiếu, máy tính cho giáo viên dạy công nghệ thông tin
Công việc 5: Quản lý, sửa chữa hệ thống điện
Công việc 6: Sửa chữa đồ dùng, cơ sở vật chất thông thường
      Nhân viên Y tế
Công việc  1: Chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh
Công việc  2: Khám sức khoẻ ban đầu cho học sinh theo kế hoạch
Công việc 3: Lưu giữ sổ y bạ của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh
Công việc  4: Quản lý tài sản, hồ sơ được phân công theo quy định
        Kế toán
Công việc  1: Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán
Công việc  2: Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.
Công việc 3:  Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị.
Công việc 4: Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.
Công việc 5: Thực hiện quy định hiện hành về chức năng, nhiệm vụ của kế toán
    Nhân viên Bảo vệ- Phục vụ
Công việc thứ 1: Đảm bảo trực 24/24 giờ/ngày
Công việc thứ 2: Bảo vệ người, tài sản, tài liệu,… trong trường
Công việc thứ 3: Mở, khóa cửa cầu thang dóng điện các lớp học vào đầu, cuối các buổi học
Công việc thứ 4: Đánh trống ra vào lớp cho giáo viên và học sinh nhà trường
Công việc thứ 5: Hướng dẫn khách ra, vào đơn vị
Công việc thứ 6: Giám sát giờ ra chơi, khóa cổng không được cho HS ra ngoài.
Công việc thứ 7: Hàng ngày phục vụ nước uống đảm bảo vệ sinh
Công việc thứ 8: Quét dọn khu Hiêu bộ ,khu học sinh hàng ngày
Công việc thứ 9: Làm vệ sinh các công trình vệ sinh của trung tâm
Các ban gồm:
           1. Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở;
           2. Ban Chấp hành Đoàn trường ;
 3.  Ban Thanh tra nhân dân;
 4. Ban đại diện cha mẹ học sinh;
           4. Ban phụ trách các hoạt động tập thể;
           5. Ban lao động hướng nghiệp, dạy nghề;
           6. Ban giáo dục đạo đức;
           7. Ban quản sinh;
           8. Hội đồng thi đua khen thưởng:
           9. Hội đồng kỷ luật nhà trường:
                            

ph©n c«ng chuyªn m«n  
STT Chñ nhiÖm Gi¶ng d¹y Kiªm nhiÖm Tæng Ghi chó
Gi¸o viªn Líp Sè tiÕt M«n- Líp Sè tiÕt C«ng viÖc sè tiÕt
1  đ/c Hoa 12A1 4 Hãa 12a1, 12a2,10a1.10a2 8 PT x· Nam TiÕn, thiÕt bÞ TN 5 17  
2  đ/c Dung 12A2 4 Sinh 8 líp 11 ThiÕt bÞ TN 0 15 Con nhỏ
3 ®/c V Anh 12A3 4 To¸n 12a3,11a3 10 Phã bÝ th­ ®oµn 3 17  
4 đ/c Th¾ng 11A1 4 Lý 12a1, 11a1,11a2,11a3 8 BÝ th­ ®oµn 5 17  
5 ®/c HuyÒn 11A2 4 V¨n 12a1,12a2,11a2 9 Tæ tr­ëng, Nam Giang 4 17  
6 ®/c Ph­¬ng 11A3 4 Hãa 12a3, 11a1,11a2,11a3 8 PT x· B×nh Minh, thiÕt bÞ TN 5 17  
7 ®/c D©n 10A1 4 GDCD 4 lp 4 PT x· NAm Toµn, H Quang, KT 8 16  
8 ®/c Vinh 10A2 4 Tin Khèi 10, khèi 11 8 PT Nam An, nh©n viªn KT 5 17  
9 ®/c Ánh     Văn 11A3 3     3 Gi¸m ®èc
10 ®/c lîi   0 To¸n 12a2, 10a1,10a2 13 Tæ tr­ëng 3 16  
11 ®/c Hßa   0 To¸n 12a1, 11a1,11a2 15 Thanh tra 2 17  
12 ®/c H÷u   0 Lý 12a2,12a3, 10a1,10a2 8 CTC§, PT Nam Th¸i 6 14  
13 ®/c Nhung   0 V¨n 10a1,10a2,11a1,12a3 15 PT §ång S¬n 3 17  
14 ®/c Th¬m   0 Sö 8 líp 13 PT Nam C­êng, Nam Giang 4 17  
15 ®/c HuÖ   0 §Þa 8 líp 11 PT Nam H¶i, BT THCS 6 17  
16 ®/c Th¬m   0 GDCD  4 líp 4 PT Nam D­¬ng, BT THCS 10 14  
17 ®/c LiÔu   0 T Anh 8 líp 16     16
 

 
THÁNG NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN GHI CHÚ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tháng 8/2016
- Sửa chữa bàn ghế, hệ thống điện, nước; quét vôi ve các phòng học, trang trí các lớp; mua sắm bổ sung thiết bị, nguyên vật liệu dạy học
- Tổ chức học tập chính trị hè 2016 cho CB,GV.
- Triển khai nhiệm vụ năm học, phân công nhiệm vụ cho cán bộ giáo viên
- Xây dựng kế hoạch BDTX cho CB,GV
- Thành lập Hội đồng xét  tuyển sinh vào lớp 10 GDTX cấp THPT, duyệt Sở GD&ĐT.
Phận công giáo viên xuống cơ sở tổ chức điều tra nhu cầu học tập của người dân.
BGĐ  
- Theo dõi kế hoạch giảng dạy các ngành đào tạo do các trường liên kết đào tạo giảng dạy tại Trung tâm;
- Cử giáo viên tham gia dẫn học sinh đi thực tế cơ sở nghề
- Ôn kiểm tra cấp chứng chỉ cho các lớp: Tin học
 
LK NGHỀ  
- Trực theo lịch; Làm công tác tuyển sinh;
- Triển khai kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn  hè cho giáo viên theo lịch của Sở;
GV  
- Khảo sát, kiểm tra CSVC, tài chính cho năm học mới;
-Thanh toán chi phí thuê mướn hè 2016;
-Giải quyết các chế độ của CBGV liên quan đến các hợp đồng đào tạo;
- Hoàn thiện các hợp đồng liên kết đào tạo với các trường;
-Dự toán các khoản thu khối GDTX đầu năm học 2016/2017.
 
KẾ TOÁN  

 
Tháng 9/2016
- Tập trung học sinh học quy chế, tổ chức ký cam kết trách nhiệm;
-Khai giảng năm học 2016-2017;
- Xây dựng kế hoạch lao động vệ sinh;
- Triển khai KH học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 
- Hợp đồng giáo viên; Báo cáo nhu cầu CBGV;
- Kiểm kê thiết bị, thư viện; XD kế hoạch mua sắm, hoạt động của TB, TV;
- Kiểm tra và mua bổ sung thiết bị PCCC (theo BB kiểm tra PCCC)
- Các thống kê, báo cáo Sở vào đầu năm học;
- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện tháng “An toàn giao thông”, tháng “Khuyến học”; Phối hợp tổ chức Tết Trung thu ;
- Tổ chức ký hợp đồng An ninh trật tự  với Công an thị trấn Nam Giang
-Tổ chức Hội nghị Họp phụ huynh đầu năm;
- Tổ chức Đại hội Đoàn Trường;
- KH Lao động vệ sinh của Đoàn thanh niên
BGĐ  
  - Phối hợp với Huyện mở lớp quản lý chuyên viên
- Phối hợp với phòng nội vụ mở lớp tin học cho cán bộ công chức cấp xã
- Liên kết với Trung tâm tỉnh tuyển sinh mở lớp Mầm non.
- Liên kết với Trường Trung cấp nghề GTVT, Cao đẳng Công nghiệp Nam Định mở 2 lớp nghề cho khối 10.
- Phân công giáo viên xuống hỗ trợ, tư vấn cho các trung tâm HTCĐ
LK NGHỀ  
-Biên chế giáo viên, phân công lao động, bố trí giảng dạy và chủ nhiệm (GVBM, GVCN);
-Sắp xếp, biên chế lớp học, thời khóa biểu. Học tuần 1 từ ngày 22/8/2016;
-Bồi dưỡng thường xuyên;
-Triển khai dự giờ thăm lớp; Hoàn thành hồ sơ cá nhân, của tập thể tổ;
- Triển khai tuần sinh hoạt công dân đầu năm học.
- Duyệt các chuyên đề của giáo viên;
DẠY VĂN HÓA  
 
Tháng 10/2016
- Trển khai công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trường học; Hưởng ứng ngày toàn dân PCCC (04/10).
- Phối hợp tổ chức các hoạt động CM ngày PNVN (20/10)
- Chuẩn bị cho Hội nghị viên chức năm học (Văn bản, trang trí, CSVC, công tác tổ chức);
- Đăng ký thi đua năm học 2016-2017;
- Bổ sung, hoàn chỉnh các kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ năm học;
- Các thống kê, báo cáo nộp Sở đúng quy định;
- Phổ biến các văn bản luật mới vào: “Ngày pháp luật” ở cơ quan.
- Có kế hoạch làm phòng truyền thống;
- KH Lao động vệ sinh;
 
BGĐ  
- Điều tra nhu cầu xã hội để đề xuất các ngành, chuyên ngành đào tạo mới, các lớp ngắn ngày, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của các đơn vị;
- Hoàn thành hồ sơ quản lý các lớp nghề; Quản lý tốt các lớp đang học;
- Phối họp với trường THCS mở lớp BT THCS
- Phối hợp với PGD tổ chức tập huấn cho cán bộ giáo viên các TTHTCĐ;
LK NGHỀ  
  - Hội thảo nâng cao chất lượng GDTX; Sinh hoạt cụm chuyên môn các TTGDTX;
-Các tổ, nhóm hoàn thành kế hoạch. Đăng kí danh hiệu thi đua, chất lượng bộ môn, đề tài SKKN;
-Triển khai cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học;
-Hội giảng nhân dịp 20/10. Dự giờ theo kế hoạch và dự giờ đột xuất. Rút kinh nghiệm;
-Triển khai kế hoạch hoạt động của cụm chuyên môn, 2 TTGDTX;
-Lập danh sách HV đăng ký học nghề PT, ôn thi THPT quốc gia, học thêm các môn, tiến hành học;
-Kiểm tra CM của giáo viên (đợt 1);
-Hội diễn văn nghệ  truyền thống (20/10);
-Thanh tra toàn diện hoạt động sư phạm;
-Ôn luyện  đội tuyển HSG;
- Phối hợp phòng GD tổ chức ôn thi cấp chứng Ngoại ngữ trình độ B cho các giáo viên.
 
DẠY VĂN HÓA  
- Hoàn thành công tác thống kê đầu năm học;
- Quyết toán kinh phí 6 tháng đầu năm 2016;
-SGD&ĐT thẩm tra QT 6 tháng đầu năm 2016;
-Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn;
-Giải quyết các chế độ, chính sách; KP các đợt tập huấn;
 
KẾ TOÁN  
 
Tháng 11/2016
- Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập năm 2016;
- Hoạt động chào mừng ngày NGVN 20/11;
- Tham gia và tạo điều kiện CB, GV, NV thi đấu thể thao, văn nghệ; Chuẩn bị kinh phí và tổ chức tọa đàm;
- Tạo điều kiện cho Đoàn tổ chức biểu diễn văn nghệ CM 20/11;
- Kiểm tra nội bộ: Công tác văn thư, lưu trữ;
- KH Lao động vệ sinh;
- Phổ biến các văn bản luật mới vào: “Ngày pháp luật” ở cơ quan;
 
BGĐ  
- Kiểm tra các lớp BT THCS, tư vấn hỗ trợ các TTHTCĐ;
- Tiếp tục thông báo chiêu sinh các lớp ngắn ngày.
- Quản lý tốt các lớp nghề  đang học;
- Tổng kết Công tác tuyển sinh năm 2016.
LK NGHỀ  
- Thành lập xong Đội tuyển HVG các bộ môn và xây dựng kế hoạch ôn luyện, bồi dưỡng;
- Nhập điểm vào phần mềm quản lý điểm;
-Tổ chức Hội giảng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt nam 20/11 và t/c các hoạt động VHVN, TDTT;
-Tham dự Hội thao truyền thống 20/11 cấp Ngành;
-Thanh tra, kiểm tra hồ sơ tổ Tự nhiên và Xã hội;
-Sơ kết thi đua đợt 1, phát động thi đua đợt 2;
-Rà soát chương trình, dạy bù các tiết thiếu của HK 1;
-Tham gia Cuộc thi "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" cho học viên khối Trung tâm GDTX cấp tỉnh.
 
DẠY VĂN HÓA  
-Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn;
-Chuẩn bị kinh phí hoạt động CM và phong trào dịp (20/11);
-Giải quyết các chế độ, chính sách; KP các đợt thi;
KẾ TOÁN  
 
Tháng 12/2016
-Tổ chức xét nâng lương và phụ cấp thâm niên 6 tháng cuối năm; Đánh giá, xếp loại công chức viên chức cuối năm; Cập nhật PMIS 6 tháng cuối năm;
- Phổ biến văn bản Pháp luật mới quý IV/2016 và các văn bản luật mới vào: “Ngày pháp luật” ở cơ quan;
- Phục vụ hoạt động dạy học, kiểm tra học kỳ I;
- Công tác kiểm kê tài sản cuối năm;
- Công tác tuyên truyền, phổ biến GD pháp luật;
- Công tác thống kê, báo cáo;
- KH Lao động vệ sinh;
 
VP-HC  
- Điều tra nhu cầu xã hội để đề xuất các ngành, chuyên ngành đào tạo mới, các lớp ngắn ngày, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của các đơn vị;
- Tiếp tục thông báo chiêu sinh các lớp ngắn ngày.
- Quản lý tốt các lớp nghề  đang học;
- Cho học sinh đi thực tế, thăm quan khu Công nghiệp, làng nghề;
 
LK NGHỀ  
-Tổ chức các hoạt động CM chào mừng ngày TL QĐND VN & Ngày Hội QPTD (22/12);
-Tổ chức kiểm tra học kỳ I theo đề chung lớp 12 GDTX;
-Kiểm tra hồ sơ chuyên môn đợt 2;
- Thao giảng dự giờ; triển khai thao giảng qua mạng;
-Hoàn thành điểm số, xếp loại, chuẩn bị các nội dung Sơ kết HK1;
-Họp xét thi đua HK1 các Tổ.
DẠY VĂN HÓA  
-Tổng hợp các nguồn kinh phí: Thu; Chi năm 2016;
-Khóa sổ kế toán, kiểm kê cuối năm 2016;
-Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn;
-Giải quyết các chế độ, chính sách; KP các đợt thi;
 
KẾ TOÁN  
 
 
Tháng 1/2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tham dự hội nghị triển khai công tác thi đua-khen thưởng, do Sở tổ chức;
- Tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Trung tâm;
- Tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm;
- Thanh tra nội bộ các khoản thu chi (của phụ huynh) đầu năm học;
- Chuẩn bị cho sơ kết học kỳ I khối GDTX;
- Báo cáo thống kê, sơ kết học kỳ I; Thống kê học sinh bỏ học;
- Phục vụ cho công tác kiểm tra chuyên môn của Sở GD&ĐT;
- Phổ biến các văn bản luật mới vào: “Ngày pháp luật” ở cơ quan;
- KH Lao động vệ sinh của đoàn;
BGĐ  
-Thông báo tuyển sinh bằng nhiều kênh về các lớp sẽ liên kết đào tạo trong năm 2017;
 - Quản lý tốt các lớp đang học;
- Cùng với Lãnh đạo Trung tâm đi công tác các trường liên kết để kí các văn bản ghi nhớ tuyển sinh các lớp năm 2016;
- Tư vấn , giúp đỡ các TTHTCĐ
LK NGHỀ  
- Dự họp giao ban với Sở; Triển khai Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh”;
- Lễ sơ kết HK1, khen thưởng GV & HV;
-Họp cha mẹ HV cuối HK1, kế hoạch hoạt động HK2;
-Sơ kết thi đua đợt 2, Phát động thi đua đợt 3;
-Báo cáo sơ kết HK1 và công tác khảo thí cho Sở đúng quy định;
- Thanh tra quản lý việc dạy thêm học thêm đối với giáo viên của Trung tâm;
- Tổ chức thao giảng nhân kỉ niệm ngày thành lập ĐCS VN (3/2); Cải tiến chất lượng giáo dục;
-Các tổ tiến hành kiểm tra hồ sơ chuyên môn đợt 2;
-BGĐ kiểm tra hồ sơ của các Tổ trưởng;
-Tổ chức ngoại khóa môn Lý-Hóa-Sinh.
 
DẠY VĂN HÓA  
-Quyết toán kinh phí năm 2016;
-Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn ;
-Giải quyết các chế độ, chính sách; KP các đợt tập huấn;
KẾ TOÁN  
 
Tháng 2/2017
- Tuyên truyền về ngày thành lập Đảng (03/2) ;
- Phục vụ hoạt động CM, tuyển sinh, tuyên truyền phổ biến pháp luật;
- Động viên và tạo điều kiện thi học viên giỏi lớp 12;
- KH Lao động vệ sinh;
- Phổ biến các văn bản luật mới vào: “Ngày pháp luật” ở cơ quan; Hưởng ứng tháng vệ sinh, an toàn thực phẩm;
- Tổ chức Tết Nguyên đán Đinh Dậu (2017)
 
BGĐ  
-Thông báo tuyển sinh bằng nhiều kênh về các lớp sẽ liên kết đào tạo trong năm 2017;
- Quản lý tốt các lớp đang học;
- Kiểm tra các lớp BT THCS;
- Xuống các trường làm công tác tuyển sinh.
LK NGHỀ  
- Tham gia thao giảng qua mạng (nếu có);
-Nộp SKKN, thi SKKN cấp Sở;
-Kiểm tra hồ sơ thi tốt nghiệp 12, đợt 1 (GVCN);
-Thanh tra toàn diện giáo viên;
- Tổ chức Hội thi TBĐDDH tự làm cấp trường;
-Thao giảng nhân kỉ niệm ngày QTPN (8/3) và ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3);
-Thi học viên giỏi lớp 12- GDTX;
-Hoàn thành chương trình, điểm số các lớp học nghề phổ thông;
 
DẠY VĂN HÓA  
-Quyết toán kinh phí năm 2016;
-Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn;
-Giải quyết các chế độ, chính sách; KP các đợt thi; Kinh phí Tết Nguyên đán và hoạt động khác.
KẾ TOÁN  
Tháng 3/2017 - Đánh gía kết quả bồi dưỡng thường xuyên;
-Hoạt động CM ngày QTPN (8/3), kỉ niệm 40 năm ngày giải phóng BMT; Ngày thành lập Đoàn 26/3;
- Kiểm tra nội bộ hồ sơ CB,VC;
- Phục vụ công tác chuyên môn, TS 2017;
- KH Lao động vệ sinh;
- Phổ biến các văn bản luật mới vào: “Ngày pháp luật” ở cơ quan; Phổ biến văn bản Pháp luật mới quý I/2017;
 
BGĐ  
-Tiếp tục thông báo TS và dự kiến những ngành có thể mở được lớp để thông báo về các trường LKĐT có kế hoạch ôn thi;
- Kiểm tra nội bộ hồ sơ lưu trữ của văn  phòng;
- Quản lý tốt các lớp đang học;
 
LK NGHỀ  
- Sơ kết thi đua đợt 3, phát động thi đua đợt 4;
-Kiểm tra hồ sơ thi tốt nghiệp 12, đợt 2;
-Kiểm tra toàn diện giáo viên;
-Ôn tập cho HV lớp 12 thi tốt nghiệp;
-Kiểm tra hồ sơ CM (mỗi tổ chọn 2 GV;
-Kiểm tra hồ sơ thi tốt nghiệp 12, đợt 3 và hoàn thiện;
-Đẩy mạnh ôn tập thi tốt nghiệp lớp 12;
 
DẠY VĂN HÓA  
- Hoàn thành báo cáo tăng, giảm, thanh lý, điều chỉnh tài sản cố định của đơn vị;
-SGD&ĐT; STC  thẩm tra quyết toán năm 2017;
-Tổng hợp thu học phí năm học 2016-2017;
-Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn;
-Giải quyết các chế độ, chính sách; KP các đợt thi.
 
KẾ TOÁN  
 
Tháng 4/2017
-Tuyên truyền Kỉ niệm ngày chiến thắng (30/4); Quốc tế Lao động (1/5)
-Đánh giá chuẩn giám đốc, phó giám đốc và giáo viên;
- KH Lao động vệ sinh;
- Phổ biến các văn bản luật mới vào: “Ngày pháp luật” ở cơ quan;
 
BGĐ  
- Quản lý tốt các lớp  nghề đang học;
- Kiểm tra Hồ sơ BT THCS;
- Tư vấn giúp đỡ các TTHTCĐ;
LK NGHỀ  
-Hoạt động CM Kỉ niệm ngày chiến thắng (30/4);
-Hướng dẫn lập hồ sơ tuyển sinh ĐH, CĐ, THCN;
-Kiểm tra học kì 2 đối với các khối lớp 10 ,11, 12; ôn tập thi THPT quốc gia;
- Dự hội nghị tập huấn chuẩn bị thi THPT quốc gia;
-Triển khai công tác hè 2017, KH tham quan nghỉ mát;
 
DẠY VĂN HÓA  
-Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn
-Giải quyết các chế độ, chính sách; KP các đợt thi
 
KẾ TOÁN  
 
Tháng 5/2017
- Tổng kết năm học khối GDTX;
- Công tác đánh giá, phân loại CB, GV, VC cuối năm học;
- Xác định vị trí việc làm, báo cáo nhu cầu biên chế CB-GV;
-Nộp báo cáo về bồi dưỡng thường xuyên (31/5) cho TX;
- Báo cáo thống kê tổng kết năm học;
- Lập danh sách CB, GV tham gia công tác thi tốt nghiệp THPT;
- KH Lao động vệ sinh;
- Phổ biến các văn bản luật mới vào: “Ngày pháp luật” ở cơ quan;
 
BGĐ  
- Quản lý tốt các lớp  nghề đang học;
- Xét tốt nghiệp BT THCS;
- Tư vấn giúp đỡ các TTHTCĐ;
LK NGHỀ  
-Kỉ niệm ngày QTLĐ (1/5) và sinh nhật Bác (19/5);
-Ôn tập, kiểm tra và xét điều kiện lên lớp cho HV khối 10, 11; Hoàn thiện các loại hồ sơ dự thi tốt nghiệp 12;
- Cán bộ thiết bị kiểm kê, làm vệ sinh, sắp xếp thiết bị, hóa chất vào kho;
-Triển khai công tác hè 2017, Tham quan nghỉ mát;
-Bế giảng năm học 2016 – 2017; Phối hợp BĐD CMHV tổ chức Lễ tri ân ra trường cho HV khối 12;
- Họp đánh giá, phân loại GV theo Thông tư 30. Tổng hợp báo cáo về P. TC-HC
DẠY VĂN HÓA  
-Dự toán kinh phí HV khối 12 thi THPT quốc gia;
-Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn;
-Giải quyết các chế độ, chính sách; KP các đợt thi;
-Quyết toán tiền giờ dạy cho GV hợp đồng năm học 2016-2017;
 
KẾ TOÁN  
 
Tháng 6/2017
- Xét nâng lương và phụ cấp thâm niên 6 tháng đầu năm 2017; kiểm tra việc cập nhật PMIS 6 tháng đầu năm;
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBGV theo quy chế chi tiêu nội bộ;
- Báo cáo tổng kết năm học, giử Sở; Hoàn chỉnh hồ sơ thi đua;
- Kiểm tra CSVC;
- Phổ biến văn bản Pháp luật mới quý II/2016; Phổ biến các văn bản luật mới vào: “Ngày pháp luật” ở cơ quan;
 
VP-HC  
- Theo dõi kế hoạch giảng dạy theo từng năm học và học kỳ cho các ngành đào tạo do các trường liên kết đào tạo giảng dạy tại Trung tâm;
- Bố trí phòng học cho các lớp học nghề, và thực tập; phối hợp với trường liên kết đưa đón học sinh thực tập an toàn;
- Xuống các trường làm công tác tuyển sinh năm học 2017-2018
 
LK NGHỀ  
- Coi thi, chấm thi THPT quốc gia theo QĐ điều động;
- Triển khai các công tác trong hè;
- Lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên hè 2017;
- Phân công trực và làm công tác tuyển sinh trong dịp hè;
 
DẠY VĂN HÓA  
- Chi kinh phí tổ chức thi  THPT quốc gia 2017;
-Giải quyết các chế độ của CBGV liên quan đến các hợp đồng đào tạo;
-Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn;
-Giải quyết các chế độ, chính sách; Kinh phí hoạt động khác;
 
KẾ TOÁN  
 
Tháng 7/2017
- Tuyên truyền và hoạt động kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ (27/7)
- Hoàn thành hồ sơ thi đua của cơ quan nộp Sở đúng quy định;
- Phổ biến các văn bản luật mới vào: “Ngày pháp luật” ở cơ quan;
 
BGĐ  
- Quản lý tốt các lớp  nghề đang học;
-Theo dõi kế hoạch giảng dạy theo từng năm học và học kỳ cho các ngành đào tạo do các trường liên kết đào tạo giảng dạy tại Trung tâm;
- Xuống các trường làm công tác tuyển sinh năm học 2017-2018
 
LK NGHỀ  
- Trực theo kế hoạch;
- Phát giấy báo dự thi ĐH, CĐ, TC cho học viên;
 
DẠY VĂN HÓA  
-Tổng hợp Ngân sách 6 tháng đầu năm 2017;
-Giải quyết các chế độ của CBGV liên quan đến các hợp đồng đào tạo;
-Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn;
-Giải quyết các chế độ, chính sách; KP các đợt thi.
 
KẾ TOÁN  
 
 
                                                                                Thủ trưởng đơn vị.
                                                                                         

Tác giả bài viết: Nguyễn Tuấn Ánh

Nguồn tin: TTGDTX Vũ Tuấn Chiêu, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Đinh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
Hệ thống website thuộc sở GD-DT Nam Định
Địa chỉ: 165 - đường Hùng Vương, TP Nam Định.
Điện thoại: 0350-3648234. Fax: 0350-3646683