Trung tâm GDTX Vũ Tuấn Chiêu
06:04 +07 Thứ tư, 19/12/2018

Danh mục chính

Thống kê

  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 56
  • Tháng hiện tại: 5883
  • Tổng lượt truy cập: 1378052

Giới thiệu

Lịch sử phát triển của trung tâm

Lịch sử phát triển trung tâm Trung tâm giáo dục thường xuyên Vũ Tuấn Chiêu tiền thân là Trường BTVH cấp III cụm Nam Giang. Năm 1997 UBND huyện Nam Trực đã quyết định thành lập TTGDTX số 2 huyện Nam Trực. Năm  học 1999- 2000 Sở GD&ĐT Nam Định và phòng GD&ĐT Nam Trực quyết định TT GDTX số 2...

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2017-2018

Đăng lúc: Thứ ba - 10/10/2017 09:58 - Người đăng bài viết: Vũ Văn Vinh
KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2017-2018

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2017-2018

Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra năm học 2017-2017
      SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TTGDTX VŨ TUẤN CHIÊU                                        Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
                                                            
    Số:  08  /KH-VTC                     Nam Trực, ngày  01 tháng  10  năm 2017
 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
CÔNG TÁC KIỂM TRA NĂM HỌC 2017 – 2018
 
      Căn cứ xây dựng kế hoạch:
Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục, thanh tra; Chỉ thị của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục;
Căn cứ vào công văn số1200/SGDĐT-TTr ngày 20/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam định về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2016-2017; Công văn 1231/SGDĐT-TTr ngày 28/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam định về việc hướng dẫn thực hiện Công tác kiểm tra nội bộ cơ sở giáo dục năm học 2017-2018; Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2017-2018 của đơn vị.
Trung tâm GDTX Vũ Tuấn Chiêu xây dựng kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra nội bộ năm học 2017-2018 như sau:
A .MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
       1. Xác định công tác kiểm tra nội bộ là hoạt động thường xuyên của trung tâm, là chức năng thiết yếu của công tác quản lý, giúp thủ trưởng đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ, tìm ra những giải pháp, biện pháp để đôn đốc, giúp đỡ và điều chỉnh đối tượng kiểm tra góp phần hoàn thiện, củng cố, phát triển đơn vị.
      2. Công tác kiểm tra nội bộ phải đảm bảo tính toàn diện, trực tiếp các nội dung và đối tượng trong trung tâm. Đối với GV, thông qua việc kiểm tra, đánh giá được thực trạng năng lực của mỗi cá nhân từ đó tư vấn, thúc đẩy, giúp đỡ đội ngũ từng bước hoàn thiện năng lực sư phạm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Đối với các tổ chức, bộ phận trong đơn vị, thông qua việc kiểm tra các nội dung, đối chiếu với các quy định để thủ trưởng đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ, từ đó điều chỉnh kế hoạch, tư vấn, thúc đẩy cá nhân, tập thể tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao. Thủ trưởng tự kiểm tra và điều chỉnh quá trình công tác góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao.
     3. Công tác kiểm tra nội bộ được thực hiện trên nguyên tắc: Thủ trưởng vừa là chủ thể kiểm tra, vừa là đối tượng kiểm tra.
     4. Công tác kiểm tra nội bộ trước hết là công tác tự kiểm tra của các cá nhân, tổ chức, toàn thể trong đơn vị về thực hiện nhiệm vụ được phân công, các loại hồ sơ sổ sách theo quy định để tự điều chỉnh , hoàn thiện cá nhân và tổ chức của mình.
     5. Tất cả các nội dung kiểm tra nội bộ điều được lập biên bản, có chữ ký của người kiểm tra và đối tượng được kiểm tra. Hồ sơ sổ sách về công tác kiểm tra được bảo quản, lưu giữ cẩn thận theo quy định của điều lệ, quy chế.
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Đội ngũ CBGVNV:
- Tổng số CBGVNV: 23 (nữ: 14). Trong đó:
+ Biên chế: 17, HĐSở: 03; HĐ T tâm: 03 ( B vệ, P vụ, GV)
+ CBQL: 02 (nữ: 1), GV: 16 (nữ: 11), NV: 05 (nữ: 04).
+Trình độ đào tạo: Thạc sĩ: 01 (nữ: 1) Đại học: 17 (nữ: 12), Cao đẳng: 01 (nữ: 01), Trung cấp: 02 (nữ 01), khác: 02.
2. Học sinh:
- Tổng số :  8 lớp 248HS
+ Khối 10:  03 lớp  98HS ( 10ª1: 34; 10ª2: 31; 10ª3:33 )
+ Khối 11:  02 lớp  57 HS ( 11ª1: 31, 11ª2: 26)
+ Khối 12:  03 lớp  93HS ( 12ª1: 30, 12ª2: 32, 12ª3: 31)
3. Thuận lợi và khó khăn:
a. Thuân lợi:
  - Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo: UBND huyện, Sở GD&ĐT, Phòng GDCN....; sự phối kết hợp tốt của phòng giáo dục và lãnh đạo các trường THCS trên địa bàn huyện Nam Trực.
  - Sự cố gắng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn của CB, GV,NV đã được thể hiện trong nhiều năm qua.
  - Có cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy và học.
b. Khó khăn:
  - Cơ sở vật chất  được xây dựng nhưng vẫn còn thiếu sân chơi bãi tập, phòng thực hành nghề, hệ thống tường rào bảo vệ chưa hoàn chỉnh,…
  - Đội ngũ nhân viên còn bất cập về số lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chưa phù hợp với công việc được giao.
  - Việc huy động học viên vào học còn nhiều khó khăn ( không đạt chỉ tiêu giao)
  - Học sinh được tuyển vào còn yếu cả về đạo đức lẫn học lực, nhiều em có hoàn cảnh khó khăn.
II. NHIỆM VỤ TRONG TÂM
  1/ Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị ( khóa XII) về “ Đẩy mạnh hoc tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  và thực hiện phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống. kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội chăm lo giáo dục đạo đức, rèn kỹ năng sống cho học sinh;
  2/ Duy trì nền nếp, kỷ cương trong dạy và học, đẩy mạnh rèn luyện đạo đức, tăng cường giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học viên; tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những biểu hiện tiêu cực, ngăn chặn đẩy lùi các tệ nạn xã hội; tạo môi trường lành mạnh, thân thiện, đáp ứng nhu cầu giáo dục toàn diện.
  3/ Nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học,  kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực người học.
  4/ Tăng cường phối kết hợp với các ban ngành trong huyện để mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn cho lao động địa phương và đa dạng hóa các hình thức tư vấn hướng nghiệp; Liên kết với các trường CĐ,THCN, các trường dạy nghề để mở các lớp Văn hoá - Nghề.
  5/ Chủ động phối kết hợp với phòng GD tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ các TTHTCĐ về tài liệu học tập, tập huấn cho cán bộ quản lý, báo cáo viên TTHTCĐ và tổ chức bồi dưỡng giáo viên các cấp học.
 
 B . NỘI DUNG KIỂM TRA
I.  Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên:
1. Kiểm tra toàn diện:
* Nội dung kiểm tra cần tập trung  vào các nội dung sau:
- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống :
+ Nhận thức tư tưởng, chính trị; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị; việc chấp hành kỷ luật lao động.
+ Đạo đức, nhân cách, lối sống, ý thức đấu tranh phòng, chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân; tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và người học.
- Việc thực hiện các quy định về chuyên môn nghiệp vụ theo hướng đổi mới:
+ Việc thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học, quy định về dạy thêm, học thêm; việc kết hợp dạy văn hóa với dạy nghề.
+ Hồ sơ chuyên môn của giáo viên: Kế hoạch dạy học, giáo án, các hồ sơ sổ sách có liên quan theo quy định.
+ Việc đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) và đổi mới kiểm tra đánh giá (KTĐG): Đổi mới PPDH theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học, đa dạng hóa việc tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp và định hướng hoạt động học cho người học; đổi mới KTĐG theo hướng đánh giá năng lực người học, bám sát định hướng đổi mới các kỳ thi của Sở, của Bộ.
+ Việc thí nghiệm, thực hành, sử dụng thiết bị dạy học; việc cải tiến, tự sửa chữa các TBDH, tự làm đồ dùng dạy học.
+ Việc tham gia sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên.
+ Việc giảng dạy của giáo viên thông qua dự giờ, kết quả khảo sát (nếu có).
 Kiểm tra giờ lên lớp: Khi dự giờ, cán bộ kiểm tra cần lập phiếu dự giờ (phiếu này sẽ lưu trong hồ sơ kiểm tra), nhận xét giờ dạy theo quan điểm phân tích hiệu quả hoạt động học của người học, đồng thời đánh giá việc tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động học cho người học của giáo viên về trình độ thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng, các năng lực, phẩm chất cần phát triển theo đặc thù tiết học
Kết quả giảng dạy: Điểm kiểm tra hoặc kết quả đánh giá môn học của học sinh từ đầu năm đến thời điểm kiểm tra; kết quả kiểm tra, khảo sát của cán bộ kiểm tra (nếu cần thiết); kết quả kiểm tra các lớp do giáo viên dạy so với chất lượng chung của toàn trường.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao: Thực hiện công tác chủ nhiệm, công tác kiêm nhiệm khác.
- Khả năng phát triển của giáo viên: Về chuyên môn, nghiệp vụ....
 
 * Biện pháp và cách thức thực hiện:
xây dựng lịch kiểm tra cụ thể, ra quyết định, thông báo cụ thể cho giáo viên được kiểm tra trước 1 tuần;  Tiến hành dự giờ mỗi GV 2 đến 3 tiết, thông qua phiếu điều tra, đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, kiểm tra việc thực hiện các quy định về chuyên môn nghiệp vụ;  kiểm tra kết quả công việc được giao;....
 
* Chỉ tiêu: 05 GV
STT Họ và tên giáo viên Môn dạy Thời gian kiểm tra Ghi chú
1 Phạm Thị Mai Anh Địa HKI Tháng 11/2017
2 Lê Thị Tuyết Văn HKI Tháng 11/2017
3 Hoàng Xuân Hòa Toán HKI Tháng 11/2017
4 Vũ Mạnh Thắng HKII Tháng 3/2018
5 Chu Thị Thơm GDCD HK II Tháng 3/2018
6 Đoàn Thị Hoa Hóa HK II Tháng 3/2018
 
2. Kiểm tra chuyên đề
*  Nội dung kiểm tra các chuyên đề:
- Kiểm tra trình độ nghiệp vụ sư phạm.
- Kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học.
- Kiểm tra việc đổi mới PPDH, đổi mới thi, KTĐG.
- Kiểm tra việc sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, việc bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ.
- Kiểm tra việc thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm (DTHT).
- Kiểm tra hồ sơ, sổ sách, giáo án.
- Kiểm tra việc thực hiện thí nghiệm, thực hành, sử dụng thiết bị dạy học.
 
* Biện pháp cách thức tiến hành: Thành lập đoàn kiểm tra, phân công các bộ phận phụ trách, thông báo giáo viên được kiểm tra, tiến hành kiểm tra các nội dung trên, lập biên bản và thông báo kết quả kiểm tra.
 
* Chỉ tiêu:  10 giáo viên
STT Giáo viên được kiểm tra Nội dung chuyên đề kiểm tra Thời gian kiểm tra Ghi chú
1 Nguyễn Thị Dân Hồ sơ sổ sách và Công tác chủ nhiệm HKI Tháng 10/2017
2 Vũ Tất Lợi Hồ sơ, sổ sách, giáo án HKI Tháng 10/2017
3 Bùi Thị Huyền Việc sinh hoạt tổ chuyên môn, việc bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ. HKI Tháng 10/2017
4 Trần Thị Phương Thực hiện thí nghiệm, thực hành, sử dụng thiết bị dạy học. HKI Tháng 11/2017
5 Phạm Thị Huệ Việc thực hiện quy định về dạy thêm học thêm HKI Tháng 11/2017
6 Vũ Mạnh Hữu Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới thi, kiểm tra đánh giá. HKII Tháng 3/2018
7 Vũ Văn Vinh Hồ sơ, sổ sách, giáo án HKII Tháng 03/2018
8 Đỗ Thị Vân Anh việc đổi mới PPDH, đổi mới thi, KTĐG HKII Tháng 04/2018
9 Phạm Thị Kim Dung Hồ sơ sổ sách và Công tác chủ nhiệm HKII Tháng 03/2018
10 Đàm Thị Nguyệt Kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học. HKII Tháng 04/2018
 
 
II. Kiểm tra hoạt động của các tổ, nhóm chuyên môn, các bộ phận: thư viện, thiết bị, tài chính, văn thư.         
            1. Kiểm tra hoạt động của các tổ, nhóm chuyên môn:

* Thời gian tiến hành 2 đợt: HKI tháng 10-11/2017, HKII  tháng 3- 4/2018.
* Nội dung kiểm tra:
+ Việc xây dựng, thực hiện kế hoạch của tổ
+ Việc sinh hoạt chuyên môn, việc thực hiện quy định về chuyên môn nghiệp vụ, công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng...
+ Công tác quản lý dạy bù, dạy thay;
+ Công tác quản lý chuyên môn, việc thực hiện quy định về DTHT.
 
2. Kiểm tra hoạt động của các bộ phận thư viện, thiết bị:
* Thời gian tiến hành 2 đợt: tháng 10/2017 và tháng 4/2018.
* Nội dung kiểm tra:
+ Việc xây dựng kế hoạch hoạt động,
+ Việc thực hiện kế hoạch;
+ Công tác bảo quản, theo dõi việc sử dụng tài liệu, sách giáo khoa, thiết bị dạy học, tự làm đồ dùng dạy học.
+ Kiểm tra công tác an toàn trường học, PCCN, vệ sinh thực phẩm
3. Kiểm tra hoạt động của bộ phận văn thư, hành chính:
* Thời gian tiến hành 4 đợt: tháng 10, 12/2017 và tháng 2, 5/2018.
* Nội dung kiểm tra:
+ Việc quản lý văn bản đi, đến, lưu trữ cập nhật thông tin, soạn thảo văn bản,
+ Hệ thống hồ sơ (hồ sơ tuyển sinh, hồ sơ các kỳ thi, hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên và nhân viên, hồ sơ thi đua.
+ sổ sách liên quan (sổ đăng bộ, sổ ghi tên ghi điểm, học bạ, sổ quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ, sổ nghị quyết, sổ quản lý tài sản, sổ theo dõi công văn đi đến
+ Việc công khai thủ tục hành chính.
+ Tinh thần, thái độ phục vụ của nhân viên văn phòng.
4. Kiểm tra tài chính, tài sản và công tác kế toán
* Thời gian tiến hành 2 đợt: Cuối tháng 12/2017,  cuối tháng 5/2018.
* Nội dung kiểm tra: Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính, trong đó quan tâm tới công tác công khai tài chính, tài sản theo quy định hiện hành, việc lưu trữ hồ sơ theo quy định....
+ Việc thực hiện công tác kiểm tra tài chính, tài sản theo định kỳ;
+ Việc thực hiện chế độ chính sách cho CB,GV,NV và học sinh, việc lưu trữ hồ sơ theo quy định, công tác thu chi....
 
III. Kiểm tra hoạt động học tập, rèn luyện của HS
 Kiểm tra việc giáo dục toàn diện và việc tự rèn luyện của HS thông qua các đợt kiểm tra định kỳ, các kỳ thi tập trung, qua hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động Đoàn, Đội, các Hội thi.....
Kiểm tra việc thực hiện nề nếp tháng 1 lần
Kiểm tra hoạt động đoàn theo chủ đề : Học kỳ/ lần
IV. Kiểm tra công tác quản lý của người đứng đầu đơn vị
*  Thời gian : Đợt 1 tháng 10/2017, đợt 2 tháng 5/2018
*  Nội dung kiểm tra :
+ kiểm tra việc xây dựng kế hoạch năm học, học kì và hàng tháng của thủ trưởng đơn vị, của các bộ phận;
+ việc thực hiện kế hoạch, việc quản lý CB,GV, NV;
+ Kiểm tra việc quản lý hành chính, tài chính, tài sản, thu chi ngoài học phí và lệ phí tuyển sinh, DTHT, văn bằng chứng chỉ;
+ Kiểm tra việc  thực hiện Quy chế dân chủ trong đơn vị ;
+ Kiểm tra việc tổ chức kiểm kê, đánh giá hàng năm, việc thiết lập, xây dựng hồ sơ, sổ sách và cập nhật, ghi chép, việc thực hiện công khai minh bạch theo thông tư 09/2009/TT-BGDĐT.
+ Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động, việc thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục, thực hiện việc đánh giá theo chuẩn đối với giáo viên, giám đốc trung tâm.
+ Quan hệ phối hợp với công tác giữa trung tâm với cấp ủy chính quyền địa phương và các đoàn thể.
V. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng
* Thời gian : Đợt 1 tháng 10/2017 ; đợt 2 tháng 5/2018 .
 * Nội dung kiểm tra
+ Kiểm tra sổ sách tiếp công dân, sổ theo dõi đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC), ghi chép theo quy định;
+ Kiểm tra địa điểm tiếp công dân phù hợp (có nội quy phòng tiếp dân;  lịch phân công trực tiếp công dân, Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư KNTC), thiết lập hồ sơ vụ việc giải quyết KNTC (nếu có) đúng quy định;
+ Kiểm tra việc thực hiện kê khai, xử lý thông tin về thu nhập cá nhân.
+ Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch thực hiện PCTN, THTKCLP của trung tâm,
+ Kiểm tra việc xây dựng các quy chế: quy chế làm việc, quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản, quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp, quy chế tiếp công dân, việc xây dựng hồ sơ, sổ sách và cập nhật, ghi chép theo quy định.
Giám Đốc, Các tổ chuyên môn cùng với công đoàn tiến hành kiểm tra vào thời gian đã định.
 C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.Thông qua kế hoạch kiểm tra trong Hội đồng sư phạm. Ban kiểm tra sẽ lên lịch cụ thể hàng tuần, để  các bộ phận và GV biết trước vào thứ hai đầu tuần.
2. Cuối kì (KI, KII) ban kiểm  tra nội bộ trường sẽ sơ  kết đánh giá kết quả và tình hình thực hiện, gửi Thanh tra ngành theo dõi.
3. Ngoài kế hoạch thanh kiểm tra nêu trên Giám Đốc có thể kiểm tra bất thường đối với GV hoặc bộ phận trong trung tâm khi nhận được những phản ánh của GV và HS về những biểu hiện tiêu cực trong CB - GV – CNV đơn vị.
Trên đây là kế hoạch  kiểm tra nội bộ năm học 2017 – 2018 của TT GDTX Vũ Tuấn Chiêu. Trong quá trình thực hiện có thể điều chỉnh phù hợp với yêu cầu thực tế.    
    Nơi nhận:                                                               
   - Sở GD &ĐT ( b/c)                                                                        GIÁM ĐỐC TT
   - Các tổ (để thực hiện)
   - Lưu VT.
 
 
 
 
                 Nguyễn Tuấn Ánh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LICH THỰC HIỆN
Thời gian Nội dung kiểm tra Đối tượng kiểm tra Người kiểm tra
Tháng 10/2017 - Thư viên, Thiết bị, đồ dùng dạy học.
- Các khoảng thu đầu năm.
- Công tác tuyển sinh.
 
- Kế hoạch của các bộ phận
- Cán bộ thiết bị, GV.
 
- Kế toán.
- Văn phòng, tổ hành chính
- Các tổ chuyên môn, CĐ, ĐTN
- đ/c Thuyết, đ/c Hữu
 
- đ/c Thuyết, đ/c Hữu
- Giám đốc
 
- đ/c Ánh
Tháng 10/2017 - Hồ sơ chuyên môn của GV
- Kiểm tra chuyên đề
- Kiểm tra việc sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn
- Toàn bộ GV
- các GV
- 2 tổ: (Tổ TN và Tổ XH)
- đ/c Thuyết, đ/c Lợi, Huyền, Hữu
 
- BGĐ
Tháng 11/2017 - Kiểm tra toàn diện
 
- Kiểm tra chuyên đề
- đ/c M Anh; Tuyết, Hòa.
 
- Theo kế hoạch
 - đ/c Thuyết, đ/c Lợi, Thắng, Hữu, Huyền
 
Tháng 12/2017 - Kiểm kê Tài sản.
 
- Tài chính.
 
- Kiểm tra bộ phận văn phòng
 
- Tổ hành chính
 
- kế toán, thủ quỹ
 
- đ/c Hiên
- đ/c Ánh, Thương, Vinh, Huy.
- BGĐ.
 
- đ/c Thuyết, Hữu, Vinh
Tháng 1/2018 - Việc thực hiện tự kiểm tra tài chính.
 
- Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm.
 
- Kế toán.
 
 
- Các bộ phận có liên quan
- BGĐ.
 
 
- đ/c Thuyết, Hữu, Thắng.
Tháng 2/2018 - Công tác quản lý của lãnh đạo nhà trường. - BGĐ, CTCĐ, TTCM.
 
 
- đ/c Thuyết, Hữu, Huyền
 
Tháng 3/2018 - Hồ sơ sổ sách của GV
- Kiểm tra toàn diện
- Kiểm tra chuyên đề
- Toàn bộ GV
- đ/c Thắng, Thơm, Hoa
- đ/c GV
- Ban KTNB
- đ/c Thuyết, Lợi, Phương
Tháng 4/2018 - Chất lượng học sinh
- Kiểm tra chuyên đề
- Giáo viên, Học sinh.
-Theo kế hoạch
 
- Ban KT Nội bộ
Tháng 5/2018 - Việc thưc hiện 3 công khai
- Hồ sơ thi TN
- BanGiám đốc
- đ/c Hiên
 
- Ban KT Nội bộ
Tháng 6/2018 - Việc Ôn tập cho học sinh  khối 12 - Các giáo viên được phận công  dạy lớp 12. -Ban KT Nội bộ
 
 
 
 
 
      SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TT GDTX VŨ TUẤN CHIÊU                                      Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
                                                           
    Số:  01 /QĐ – VTC                    Nam Trực, ngày  30  tháng 09  năm 2017
 
 
                                                            
 
QUYẾT ĐỊNH
( V/v Thành lập ban kiểm tra nội bộ năm học 2017 - 2018 )
 
Căn cứ khoản 5 mục d Điều 13 bản Quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm GDTX theo Quyết định số 01/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ vào công văn số1200/SGDĐT-TTr ngày 20/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam định về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2016-2017; Công văn 1231/SGDĐT-TTr ngày 28/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam định về việc hướng dẫn thực hiện Công tác kiểm tra nội bộ cơ sở giáo dục năm học 2016-2017; Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2017-2018 của đơn vị.
 Xét năng lực công tác của các cán bộ, giáo viên .
 
Giám đốc trung tâm GDTX Vũ Tuấn Chiêu quyết định
 
Điều I: Thành lập Ban kiểm tra nội bộ của trung tâm GDTX Vũ Tuấn Chiêu năm học 2017 - 2018 ( Có danh sách kèm theo)
Điều II: Ban kiểm tra nội bộ, các tổ chức trong trung tâm GDTX Vũ Tuấn Chiêu có trách nhiệm thi hành quyết định này.
 
Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT Nam Định;
- Giám đốc TT;
- Phó GĐTT;
- Như điều 1;
- Lưu: Vp, Hồ sơCM, Hồ sơ KTNB.
Giám đốc TT
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANH SÁCH BAN KIỂM TRA NỘI BỘ TRUNG TÂM GDTX VŨ TUẤN CHIÊU
NĂM HỌC 2017 - 2018
( Kèm theo quyết định  01  / QĐ-VTC ngày  30  tháng 9 năm 2017)
 
 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ Ghi chú
1 Nguyễn Tuấn Ánh Giám Đốc - Trưởng  ban
 
 
2 Lê Thị Thuyết P. Giám Đốc - Phó ban  
3 Vũ Mạnh Hữu CT Công đoàn- thành viên
 
 
4 Vũ Mạnh Thắng Bí thư Đoàn trường- thành viên  
 
5 Vũ Văn Vinh TT Tổ hành chính – thành viên  
 
6 Vũ Tất Lợi TT Tổ tự nhiên - thành viên
 
 
7 Bùi Thị Huyền TT Tổ xã hội - thành viên
 
 
 
 Danh sách có 7 người
Phân công nhiệm vụ cho Ban kiểm tra như sau:
1. Đ/c Nguyễn Tuấn Ánh-Trưởng ban: Xây dựng kế hoạch, Chỉ đạo chung.
2. Đ/c Lê Thị Thuyết- Phó ban: Thường trực, phân công –kiểm tra, giám sát – tổng hợp báo cáo.
3. Đ/c Vũ Mạnh Hữu- thành viên: Thư ký ghi chép, chuẩn bi các biên bản, biểu mẫu theo quy định; tham gia kiểm tra tài chính, các vấn đề KN,TC, chế độ chính sách CB-GV.
4. Đ/c Vũ Mạnh Thắng- thành viên: tham gia kiểm tra chuyên môn tổ tự nhiên, các hoạt động đoàn thể.
5. Đ/c Vũ Tất Lợi- thành viên: tham gia kiểm tra chuyên môn tổ TN, kiểm tra việc sử dụng thiết bị thí nghiệm Lý-Hóa-Sinh.
6. Đ/c Bùi Thị Huyền- thành viên: tham gia kiểm tra chuyên môn  tổ XH, Thư viện, Y tế.
7. Đ.c Vũ Văn Vinh- thành viên: tham gia kiểm tra chuyên môn tổ hành chính, cơ sở vật chất trường học.
 
 
Tác giả bài viết: Nguyễn Tuấn Ánh
Nguồn tin: TTGDTX Vũ Tuấn Chiêu, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Đinh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 56
  • Tháng hiện tại: 5883
  • Tổng lượt truy cập: 1378052